Mange flere virksomheter på matområdet søker SkatteFUNN

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Antall bedrifter som benytter seg av SkatteFUNN-ordningen øker. I følge tall fra Forskingsrådets søknadsbase for SkatteFUNN har antall søknader innenfor jordbruks- og matsektoren økt med hele 55,4 prosent sammenlignet med i fjor.

Antall søknader innenfor jordbruks- og matsektoren inn mot SkatteFUNN har økt med hele 55,4 prosent sammenlignet med i fjor. Det er den tredje største sektorvise økningen i søknadsmasse etter metall (87,5 prosent) og bygg/anlegg (55,6 prosent).

De 174 innsendte prosjektene i jordbruks- og matsektoren som er sendt Forskningsrådet innen 1. september har et budsjett på 509 millioner kroner og et samlet budsjettert skattefradrag på 100 millioner kroner i 2015. SkatteFUNN har mottatt 2946 søknader innen 1. september i år. Dette er en økning på 28,6 prosent fra 2014, hvor det tilsvarende tallet var 2290 innsendte prosjekter.

Styrker satsingen på skattefunn i 2016
Regjeringen vil stimulere til mer forskning og økt innovasjon i næringslivet for å øke konkurranseevnen. I Statsbudsjettet for 2016 foreslås å øke det maksimale fradragsgrunnlaget for SkatteFUNN-prosjekter for kostnader knyttet til egenutført forskning og utvikling fra 15 til 20 millioner kroner. Regjeringen vil også heve den øvre grensen for innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner fra 33 til 40 millioner kroner.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug pekte idag blant annet på SkatteFUNN i sitt innlegg på NHOs seminar om matindustri og bioøkonomi.

-Forskning og innovasjon er sentralt for å styrke konkurransekraften i matindustrien. Næringsmiddelindustrien vil være tjent med å øke sin forsknings- og innovasjonsaktivitet. Den økende interessen for Skatte-FUNN i jordbruks- og matsektoren viser at ordningen fungerer. Jeg oppfordrer enda flere virksomheter i sektoren til å bruke denne ordningen, som er en gavepakke til norsk næringsliv, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Om SkatteFUNN
SkatteFUNN støtter prosjekter som har som mål å få fram en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Dette betyr store muligheter for bedrifter som benytter seg av ordningen. Bedriften velger selv tema. Innenfor SkatteFUNN-ordningen kan skattepliktige bedrifter få trukket fra inntil 20 prosent av sine FoU-kostnader på skatten eller få dette utbetalt som kontant tilskudd. Dette motiverer til samarbeid med forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler. Offentlig-privat samarbeid på FoU gir kunnskapsspredning og idérikdom. Et prosjekt må være godkjent av Forskningsrådet ved SkatteFUNN før bedriften kan kreve skattefradrag for kostnader i prosjektet.