Maritim satsing i Japan

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Dilek Ayhan besøker Tokyo og ser et stort potensiale i samarbeid mellom Norge og Japan.

Dilek Ayhan på SeaJapan i Tokyo.

– Teknologi er nøkkelen til grønn maritim vekst. Det teknologiske skiftet, med digitalisering, big data og tingenes internett representerer utfordringer, men gir samtidig mange nye muligheter, sa Ayhan.

Statssekretæren pekte også på potensialet for økt samarbeid mellom Norge og Japan. Japan er verdens tredje største skipsbyggingsnasjon og Norge har verdensledende produsenter av utstyr. Begge land har en avansert maritim næring som ligger langt fremme teknologisk.

– Ved å dra fordel av hverandres styrker, og samarbeide om innovasjon og utvikling kan den maritime næringens konkurransekraft styrkes, sier statssekretær Ayhan.

Under besøket møtte statssekretær Ayhan en rekke norske maritime bedrifter som var i Tokyo for å promotere sine avanserte løsninger overfor japanske kunder. NCE Maritime Clean Tech, ved Hege Økland holdt også innlegg under SeaJapan om klynge samarbeid.   

Statssekretær Ayhan hadde også i politiske samtaler med transportdepartementet og næringsdepartementet med formål om styrke handel og det økonomiske samarbeidet mellom Japan og Norge.