Markert flere ledige i oktober

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– De nye tallene fra NAV viser at norsk økonomi og arbeidsmarked opplever motvind, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i en kommentar til nye ledighetstall fra NAV.

Sesongkorrigerte tall viser at det har blitt 2100 flere helt ledige den siste måneden. 

– Konsekvensene av lavere oljeinvesteringer kan forklare den betydelige økningen i ledigheten i oktober. Vi ser at de regionale forskjellene forsterker seg: Vestlandet har hatt stor økning i ledigheten det siste året, mens utviklingen har vært positiv andre steder. I ni fylker har ledigheten gått ned det siste året, sier Eriksson. 

Målretter mot regioner som sliter

Statsråden viser til at regjeringens forslag til statsbudsjett skal bidra til vekst i sysselsettingen og til å motvirke ledighet som følge av lavere oljeaktivitet. I budsjettet ligger en solid tiltakspakke som er målrettet mot områder som særlig merker konsekvensene av lavere vekst. 

 Vårt budsjett legger opp til arbeid, aktivitet og omstilling. Vi foreslår også 4000 nye tiltaksplasser som vil hjelpe flere i arbeid. For dem som mister jobben, har vi gode inntektssikringsordninger inntil de finner nytt arbeid, sier Eriksson. 

Fakta: Ved utgangen av oktober var det registrert om lag 80 000 helt ledige. Det er 7900 flere enn på samme tid i fjor. Sesongkorrigerte tall viser at det den siste måneden har blitt 2100 flere helt ledige. Antall permitterte er mer enn tredoblet det siste året.