Marmorhallen oppgraderes

Marmorhallen har det siste året fungert som regjeringens presserom for større pressekonferanser, men den trenger nå en oppgradering for å kunne fungere bedre for formålet. Derfor vil Marmorhallen være midlertidig stengt til midten av mai.

I denne perioden vil foajéen ved Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet i Glacisgata 1 benyttes til større pressekonferanser. Dette vil innebære noe begrenset kapasitet i denne perioden. Vi håper at redaksjonene vil samarbeide godt i disse ukene, slik at de samlede ulempene blir minst mulig for alle.

Vi ber dere spesielt å notere følgende tilpasninger i Glacisgata 1, og også videreformidle dette internt til journalister som skal på pressekonferansene:

 • Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre smittespredning blant besøkende og ansatte. Vi ber derfor dere begrense oppmøte av journalister og fotografer fra hvert mediehus til et minimum og forutsetter at frammøtte følger helsemyndighetenes anbefalinger for smittevern. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon.
 • Dersom antall journalister som melder seg på overstiger det antallet som kan være til stede fysisk, må øvrig presse følge pressekonferansen digitalt.
 • Av sikkerhetshensyn vil vi alltid be om påmelding.
 • Det er pr. i dag ca. 24 plasser i foajeen i Glacisgata 1.
 • Alle journalister må ha med ID og pressekort.
 • Det er påbudt med munnbind under hele oppholdet i Glacisgata 1.
 • Ved ankomst til Glacisgata 1 vil pressefolk måtte vente på tur utenfor bygningen til det er ledig kapasitet for å registrere seg hos vaktene i resepsjonen. Det er ikke tillatt å stå i kø eller oppholde seg i gangen foran resepsjonen.
 • Kameraer og utsyr må på vanlig måte sikkerhetskontrolleres.
 • Alle vil bli anvist til plasser/kameraposisjoner, og må holde seg på den plassen/posisjonen under presskonferansen, med mindre annet avtales.
 • Spørsmål i plenum stilles fra oppsatt mikrofon, som i Marmorhallen.
 • Hvis det åpnes for én-til-én intervjuer i etterkant av plenumssesjonen, ber vi alle sitte på sin tildelte plass til det er deres tur.
 • Lokalet må forlates så raskt som mulig etter at pressekonferansen eller intervjuer er gjennomført.
 • Så langt det lar seg gjøre vil det bli lagt til rette for at presse som ikke har mulighet til å møte, eller som ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende spørsmål i forkant.
 • Arrangør av pressekonferansen vil så langt det lar seg gjøre legge til rette for deling av video og bilder.
 • De større pressekonferansene vil som før filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.
 • Basert på tidligere spørsmål om hvorfor vi ikke har innkalt til pressekonferanse når redaksjoner ser bilder fra pressefasilitetene i Glacisgata 1, gjøres det for ordens skyld oppmerksom på at ikke alt som foregår der er pressekonferanse. Fra tid til annen vil det tilrettelegges for vanlige intervjuer og andre aktiviteter i det samme lokalet.