Matsentralene har et stort uutnyttet potensial for å redusere matsvinn

En ny studie fra Nordisk Ministerråd viser at mer enn 3 millioner måltider i Norden blir servert fra matsentraler og direkte omfordeling hvert år. Disse måltidene er basert på mat som ellers ville blitt kastet. Norge har en matsentral i Oslo som blant annet blir støttet av Landbruks- og matdepartementet.

Studien dokumenterer også viktigheten av lokal omfordeling av mat direkte fra dagligvarehandel og matprodusenter til veldedige organisasjoner. Mens de tre ”offisielle” matsentralene i Norden serverte ca 1,6 millioner måltider, er det anslått at direkte omfordeling bidro med minst 2 - 3 ganger så mye. De 3 millionene måltider totalt sett både fra matsentraler og direkte omfordeling, er altså et minimumsanslag. 

Omfordeling av mat er et godt eksempel på sosial innovasjon, hvor de tilgjengelige ressursene brukes mer effektivt med både miljømessige og sosiale fordeler, ifølge rapporten. 

Første nordiske studie

Dette er den første nordiske studien på mat-omfordeling og en av svært få systematiske studier i Europa. Nasjonale pilotstudier har blitt gjort i Finland, Sverige, Danmark og Norge, inkludert både matsentraler og lokal omfordeling. 

Måltider til mennesker i nød

I Europa er det 257 registrerte matsentraler som kobler bedrifter som har overskuddsmat med veldedige organisasjoner som serverer måltider til mennesker i nød. Matsentraler er klassifisert som næringsmiddelforetak i en rettslig sammenheng, og må oppfylle alle krav i henhold til mattrygghetsregler. Den nye studien gir en oversikt over hvordan regelverket er praktisert i de nordiske landene med hensyn til mat-omfordeling. 

Mat-omfordeling har et stort uutnyttet potensial i alle de nordiske landene, og en oppfølging av prosjektet under Nordisk Ministerråd vil se på dette. Prosjektet vil involvere matsentraler direkte sammen med mattrygghetsmyndigheter og forskningsinstitusjoner. 

Dette fase II-prosjektet vil fokusere på organisasjonsmodeller, utvikling av kvalitetssystemer og systemer for sporing og registrering av mat som blir omfordelt, samt hvordan regelverket praktiseres i hvert land for å gjøre omfordelingen trygg og effektiv. 

Grønn økonomi

Prosjektet på matsvinn er en del av de nordiske landenes statsminister-initiativ for grønn vekst, som ser på måter å samarbeide på tvers av landene på en rekke områder for å styrke en bærekraftig utvikling og en grønn økonomi i Norden.

Restegryte
Mer enn 3 millioner måltider i Norden blir servert fra matsentraler og direkte omfordeling hvert år. Måltidene er basert på mat som ellers ville blitt kastet. Foto: Colourbox Foto: Foto: Colourbox
Til toppen