Med Sylvi på tilsyn

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med dyrevelferden. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har bedt tilsynet om å øke aktiviteten på dette området.

Statens dyrehelsetilsyn med ansvar for dyrevelferd og dyrehelse var en av etatene som gikk inn i Mattilsynet da dette ble etablert i 2004. Mattilsynet bruker i dag ca 20 prosent av sine ressurser på dyrevelferd og gjennomfører årlig ca 10.000 tilsyn knyttet til dyrevelferdslovgivningen.

– Jeg har bedt Mattilsynet om å øke denne aktiviteten ytterligere. Jeg vil at tilsynet skal være mest mulig ute i felt hos dyreholderne, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Mattilsynets distriktskontor for Indre Østfold og Follo
Listhaug var nylig på besøk på Mattilsynets distriktskontor for Indre Østfold og Follo med kontorplass i Askim. Her fikk hun orientering om tilsynets arbeid med dyrevelferd. Det ble poengtert at tilsynets arbeid på denne sektoren har blitt vesentlig utvidet og satt bedre i system etter etableringen av Mattilsynet. Med ny dyrevelferdlov, som kom i 2010, har tilsynet nå en rekke virkemidler/reaksjonsmåter til bruk i dette arbeidet.

Tilsyn med dyrevelferd er et krevende arbeid, der de ansatte i Mattilsynet også kommer nær på dyre-eierne, ofte i krevende situasjoner. Også hensynet og interessene til disse skal ivaretas, ble det understreket. Listhaug ble orientert om noen vanskelige dyrevernsaker kontoret har behandlet de siste årene der dyr på langt nær har fått det stell og tilsyn og må ha. Det ble redegjort for bakenforliggende årsaker og sammenhenger som ofte går igjen i slike saker, og de ansatte orienterte om hvordan Mattilsynet arbeider. 

Det er dessverre ikke alle dyr som får det stell og tilsyn de skal ha. Mattilsynet arbeider både for å forhindre at vanskjøtsel skjer, og for å hjelpe dyr som lider.
Det er dessverre ikke alle dyr som får det stell og tilsyn de skal ha. Mattilsynet arbeider både for å forhindre at vanskjøtsel skjer, og for å hjelpe dyr som lider. (Foto: Mattilsynet)

Bekymringsmeldinger
– Svært ofte rykker vi ut med bakgrunn i bekymringsmeldinger vi har mottatt. Vi reiser alltid ut på tilsyn uanmeldt, orienterte førsteinspektør Anja Lillehaug statsråden. – Når vi er ute, kartlegger vi hvilke rutiner dyre-eieren har for stell  og fôring. Vi gir eventuelt pålegg om tiltak som må gjennomføres for å bedre uheldige forhold, og vi sjekker at dette blir fulgt opp, sa Lillehaug. – Vi legger mye omtanke i hvordan vi kommuniserer med dyre-eierne. For å få en god dialog er det viktig at vi viser de respekt, og at vi er tilgjengelige når de måtte ønske å kontakte oss, orienterte  førsteinspektør Anja Lillehaug landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Tilsyn hos Alf Håvard Bro i Skiptvedt
Etter orienteringen på kontoret var Listhaug med Lillehaug ut på dyrevelferdstilsyn hos  Alf Håvard Bro i Skiptvedt, som driver stor melkeproduksjon i nybygd løsdriftfjøs. Her ble alle rutiner for fôring, stell, flytting av dyr mellom ulike avdelinger mv gjennomgått. Lillehaug spurte og noterte, og Bro svarte. Alt sammen  med landbruks- og matministeren som tilhører. Både inspektøren og statsråden likte det de fikk se hos Bro. Ting var på stell og dyrene bar tydelig preg av å trives og ha det bra. Her var det lite og ingen ting å sette fingeren på! 

Hos melkebonde Alf Håvard Bro (th)  i Skiptvedt er ting på stell og dyrene har det godt. Det var førsteinspektør Anja Lillehaug (tv), administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug skjønt enige om.
Hos melkebonde Alf Håvard Bro (th) i Skiptvedt er ting på stell og dyrene har det godt. Det var førsteinspektør Anja Lillehaug (tv), administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug skjønt enige om. (Foto: LMD)

Varslingsknapp
Enhver som er kjent med at dyr blir vanskjøttet og lider har plikt til å melde fra til Mattilsynet om dette. På hjemmesidene til tilsynet er det en egen varslingsknapp, der det også er mulig å varsle anonymt. Denne knappen er en sentral del av Mattilsynets arbeid for god dyrevelferd. Årlig kommer det inn 6000 bekymringsmeldinger, som alle blir sjekket ut.

 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i prat med melkebonde Alf Håvard Bro i Skiptvedt, her var alt på stell.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i prat med melkebonde Alf Håvard Bro i Skiptvedt, her var alt på stell. (Foto: LMD)

 

St. Nor.
Til toppen