Mehl på en av verdens største cyber-øvelser

Onsdag besøkte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Locked Shields, verdens største cyberøvelse av sitt slag. Der kunngjorde hun at Norge til neste år skal arrangere en større nasjonal øvelse for digital sikkerhet.

Emilie Enger Mehl besøkte Locked Shield-øvelsen på Jørstadmoen.
Emilie Enger Mehl besøkte Locked Shield-øvelsen på Jørstadmoen. Foto: Anette Ask/Forsvaret

– Det er viktig for Norge å delta i denne type øvelser, som har som formål å styrke landets motstandskraft mot cyberangrep. Cybersikkerhet er en svært viktig del av Norges totalberedskap, sier justis- og beredskapsminisiter Emilie Enger Mehl.

Øvelse Locked Shields er en av verdens største øvelser innen cybersikkerhet, og øvelsen innebærer både sivilt-militært, offentlig-privat og internasjonalt samarbeid. Locked Shields gjennomføres årlig av NATOs kompetansesenter for cybersikkerhet i Tallinn. I Norge er det Cyberforsvaret og NSM som er ansvarlig for gjennomføringen.

I år er Norge partner med USA og Montenegro. Omkring 4000 eksperter fra mer enn 40 land er med i øvelsen. Norge deltar med et lag bestående av representanter fra både forsvaret og sivil sektor.

– Hensikten med norsk deltagelse er å trene responsmiljøer på tvers av sivil og militær sektor i hendelseshåndtering i et totalforsvarsperspektiv. Her trener noen av Norges fremste cybereksperter sammen hvert eneste år, og også spesialister fra private virksomheter inngår i det norske laget. De norske deltakerne i øvelsen er i år på lag med en av våre viktigste allierte, noe som fører til kompetansedeling både gjennom all planleggingen som har vært og gjennom selve samarbeidet under øvelsen. Dette legger til rette for et styrket samarbeid i fremtiden. Det er kun gjennom utstrakt samarbeid vi kan møte de utfordringene vi står ovenfor på en god måte, sier Mehl.

Norge deltar i år også på strategisk nivå i Locked Shields øvelsen, som er en prioritert øvelse for norske departementer. Dermed er øvelsen en av de aller viktigste øvelsene innen digital sikkerhet for Norge,

– Øvelser er et viktig virkemiddel for å øke samfunnets evne til å håndtere kriser og styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg har derfor gleden av å annonsere at regjeringen har besluttet at vi neste år skal ha en ny nasjonal øvelse for digital sikkerhet. Sist vi hadde planlagt en slik øvelse var i 2021 og denne ble kraftig nedskalert grunnet at vi sto midt i en pandemi. Før dette hadde vi nasjonale øvelser for digital sikkerhet i 2008 og 2016. Vi anser derfor at det er svært viktig at vi får på plass en ny nasjonal øvelse av en slik karakter, sier Mehl.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal stå for planlegging og gjennomføringen av øvelsen, i tett samarbeid med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og andre sentrale aktører inkludert næringslivet.