Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mer helhetlig helsehjelp til barn og unge

Regjeringen fortsetter arbeidet med å gi barn og unge et mer sammenhengende helsetilbud. Nå sender Helse- og omsorgsdepartementet et forslag på høring som klargjør at helsestasjons- og skolehelsetjenesten også kan behandle barn og unge med lettere fysiske og psykiske tilstander.

-Det er svært viktig at barn og unge får riktig hjelp til rett tid. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten når ut til nesten alle barn, unge og familier. For å bedre tilbudet, tydeliggjør vi at ansatte også kan behandle og følge opp barn og unge med lettere helseutfordringer. Det skal bidra til mer helhetlig hjelp, sier helseminister Bent Høie. 

I dagens forskrift står det at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal forebygge sykdom og fremme god helse. Det fremgår ikke direkte at barn og unge også kan få behandling og oppfølging. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår derfor å tydeliggjøre at helsestasjonene og skolehelsetjenesten kan tilby hjelp, blant annet for psykiske helseplager. Det kan gjøre det lettere for kommunene å se forebygging og behandling i sammenheng, og gi et mer sammenhengende tilbud. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten må vurdere om det er behov for å samarbeide med andre instanser eller om barnet eller ungdommen bør henvises videre. 

-Barn og unge sier selv at de ønsker å gå til skolehelsetjenesten når livet er vanskelig. Det gjelder særlig ungdom som sliter psykisk. Nå sørger vi for at regelverket ikke er til hinder for at barn og unge kan få helhetlig oppfølging her, sier Høie.

Regjeringen har gjennom flere år bygget ut helsetilbudet til barn, unge og familier. I budsjettet for 2020 er det foreslått over 1,3 milliarder kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Satsingen har ført til en betydelig økning i årsverk. Fra 2013-2017 ble det 975 flere årsverk totalt i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I 2018 fortsatte økningen. Veksten var størst blant helsesykepleiere.

Høringsfristen er 20. februar 2020.

Les høringsnotatet

Til toppen