Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mer penger til kommunale skadefellingslag

Regjeringen øker godtgjøringen til deltakere i kommunale skadefellingslag fra 1400 til 1600 kroner per døgn. Samtidig dobler regjeringen beløpet til utgifter som skadefellingslagene kan få dekket, fra 15 000 til 30 000 kroner.

Flere kommuner har pekt på at godtgjøringen for deltagere i kommunale skadefellingslag har vært for lav. Døgnsatsen på 1400 kroner per. deltaker har stått uendret siden 2011.

– Jeg mener det er grunnlag for å endre døgnsatsen til deltakerne i skadefellingslagene. Derfor øker vi nå døgnsatsen med 14 prosent, til 1600 kroner, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Departementet har også mottatt ønsker om å øke den økonomiske rammen for dekning av direkte utgifter til kommunale skadefellingslag. Dette gjelder utgifter som skadefellingslangene har i forbindelse med fellingsforsøk. Rammen har vært begrenset oppad til 15 000 kroner.

– Dagens ramme for dekning av utgifter har vært en særlig utfordring i våre nordligste fylker. Store avstander gjør at utgifter til drivstoff og lignende gjerne blir høyere enn andre steder. Vi ønsker et enkelt system, derfor dobler vi nå den generelle rammen for hele landet til 30 000 kroner, sier Helgesen.

Økningen i rammen for dekning av direkte utgifter og døgnsatsen for deltagere i kommunale skadefellingslag følger av kommentarene til rovviltforskriften §§ 9 og 9a, og er endret uten alminnelig høring.

Til toppen