Historisk arkiv

Mer rettferdig formuesverdsetting av boliger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

– Medieoppslag har i dag gitt inntrykk av at det nye verdsettingssystemet for boliger innebærer et "skattesjokk". Det er feil. Sannheten er at om lag 615 000 personer får redusert formuesskatt, mens 155 000 får økt formuesskatt. Samlet gir endringen en skattelette på 760 millioner kroner, sier finansminister Sigbjørn Johnsen om systemet som ble vedtatt av Stortinget i fjor høst.

Finansminister Sigbjørn Johnsen– Medieoppslag har i dag gitt inntrykk av at det nye verdsettingssystemet for boliger innebærer et "skattesjokk". Det er feil. Sannheten er at om lag 615 000 personer får redusert formuesskatt, mens 155 000 får økt formuesskatt. Samlet gir endringen en skattelette på 760 millioner kroner, sier finansminister Sigbjørn Johnsen om systemet som ble vedtatt av Stortinget i fjor høst.

På en pressekonferanse i dag gikk startskuddet for skattetatens utsending av brev om ny likningsverdi på boliger, som alle boligeiere skal svare på i løpet av de neste månedene. Både finansministeren og skattedirektøren var til stede i boligområdet Pilestredet park, og besøkte også en av beboerne der.

– Formålet med denne endringen er å gi en bedre sammenheng mellom boligers ligningsverdi, og hva de samme boligene omsettes for. Det resulterer i at vi langt på vei fjerner skjevhetene i dagens ligningsverdier av bolig, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Ligningsverdiene øker i gjennomsnitt fra 20 prosent til 25 prosent av markedsverdien for boligen en bor i. Imidlertid har bunnfradraget i formuesskatten også blitt økt vesentlig. En enslig må nå ha en skattemessig formue etter fradrag for gjeld som overstiger 700 000 kroner før han/hun begynner å betale formuesskatt. Et ektepar må ha en formue etter fradrag for gjeld som overstiger 1,4 millioner kroner før ekteparet begynner å betale formuesskatt.

Et ektepar uten annen formue kan, med en verdsetting på 25 prosent (som er gjennomsnittet) av markedsverdi, eie en gjeldfri bolig verdt opptil 5,6 millioner kroner uten å betale formuesskatt. Med gjeld på boligen kan ekteparet eie en bolig verdt mer enn dette, gitt at de ikke har annen formue. En enslig uten annen formue kan normalt eie en gjeldfri bolig verdt opptil 2,8 millioner kroner uten å betale formuesskatt.
 
Skattetaten er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av endringene. 31. august sendes det ut 1,9 millioner brev til alle landets boligeiere.  

 
Se også video på YouTube hvor Roy Narvestad fra serien ”Borettslaget” på NRK prøver å gjøre seg kjent med omleggingen. Her besøker han blant annet finansminister Sigbjørn Johnsen. 

De nye reglene om verdsetting av boliger ble foreslått i statsbudsjettet for 2010. Se pressemelding her.

Til toppen