Midler til nordisk hesteforskning

Fra 1. september blir det mulig å søke midler til prosjekter innenfor den norsk-svenske hesteforskningsavtalen. Søknadsfristen er 1. oktober.

Stiftelsen Hästforskning (SH) bevilger midler til forskning for hest og hestenæring i Norge og Sverige. Deres forskning og utviklingsprogram har tematiske områder innen: 

  1. Hestens helse, prestasjon og velferd,
  2. Hestens reproduksjon, avl og ernæring,
  3. Hestens rolle for mennesker, samfunn og miljø.

I 2016 vil det tredje området bli prioritert, samt fellesprosjekter mellom norske og svenske fagmiljøer innenfor alle de tre områdene. Søknadsfristen er 1. oktober kl. 15.00. 

Til toppen