Millioner til digital kompetanseheving og avtale med KS

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deler ut engangsstøtte på to millioner kroner til 19 biblioteker og prosjekter for å styrke grunnleggende digitale ferdigheter blant voksne som ikke er på nett.

Aisha Ullah og Meriam El-Amrani er frivillige som lærer opp andre som trenger mer digital kompetanse. Her får statsråd Jan Tore Sanner, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, bydelsdirektør Tore Olsen Pran og Charlotte Sætre, ansvarlig for frivillig arbeid ved Furuset bibliotek- og aktivitetshus et kjapt lynkurs. Foto: KMD

– Jeg er glad for å kunne støtte opp om disse viktige lokale opplæringstiltakene. Regjeringen håper alle deler av landet vil utvikle gode tilbud knyttet til veiledning og opplæring innen grunnleggende digitale ferdigheter, sier Sanner.

Han fortalte om tilskuddsordningen på Furuset bibliotek- og aktivitetshus, som er en av søkerne som har fått tildelt midler til sitt opplæringsprosjekt.

I tillegg undertegnet statsråden og Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, en intensjonsavtale som skal bidra til at kommunene kan tilby bedre og mer målrettede veiledningstilbud innen digital kompetanse.

– Alle kommuner bør ha et veiledningstilbud til innbyggere som har behov for hjelp til digital deltakelse. Departementet kommer med en engangsstøtte på ytterligere to millioner kroner høsten 2016 for å stimulere til slike tilbud, sier Sanner.

I stortingsmeldingen Digital agenda for Norge fremhever regjeringen at digital deltakelse og kompetanse i befolkningen er en viktig forutsetning for økt verdiskaping og vekst i samfunnet. For å unngå digitale skiller i befolkningen, mener regjeringen at alle kommuner bør ha et veiledningstilbud til innbyggere som har behov for hjelp til digital deltakelse.

Disse søkerne får innvilget tilskudd i juni 2016:

Finnmark fylkesbibliotek 200 000,-
Furuset bibliotek og aktivitetshus 100 000,-
Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus 200 000,-
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek 67 375,-
Lørenskog bibliotek 125 000,-
Kristiansund bibliotek 75 000,-
Flatanger folkebibliotek 80 000,-
Steinkjer bibliotek 150 000,-
Senior'n kultur og aktivitetssenter Kragerø 99 000,-
AOF Østfold 200 000,-
Gran bibliotek 25 000,-
Vindafjord kommune 60 000,-
Stiftinga Grannehjelpa, Frivilligsentralen Kvam 45 000,-
Samisk Studieforbund 155 600,-
Sula frivilligsentral 25 000,-
Voss bibliotek 35 000,-
Seniornett Norge for Agder-fylkene 75 000,-
Seniornett Norge for Nord-Troms og Finnmark 75 000,-
AOF Møre og Romsdal 200 000,-

Les mer om økt digital deltagelse på digidel.no