Millionstøtte gir milliardinnsparing

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Staten øker årets satsing på nye små og mellomstore IKT-prosjekter med 30 millioner kroner. Det skal spare samfunnet for 1,1 milliarder. Fire nye forenklingsprosjekter får støtte.

- Bedre bruk av IKT frigjør ressurser i offentlig sektor og skaper bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. Strengere krav til gevinstrealisering, bedre kvalitetssikring og støtte til virksomhetene skal bidra til at staten lykkes, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statlige virksomheter kan søke om økonomisk støtte til dokumenterte, gode forslag, forutsatt at de selv er villige til å skyte inn penger også.

- De kan få dekket halvparten av kostnadene ved et IKT-prosjekt uten at de må vente på den omfattende prosessen i statsbudsjettet.  Samtidig stiller regjeringen større krav til at prosjektene skal gi gevinster i form av bedre kvalitet og effektivitet.

Den såkalte medfinansieringsordningen ble etablert ved nyttår. Den er et nytt og viktig virkemiddel for å få fortgang i digitaliseringen av offentlig sektor.

- Vi øker satsingen på samfunnsøkonomiske snarveier. Små og mellomstore IKT-prosjekter når ofte ikke opp i konkurransen om pengene som fordeles i statsbudsjettet. Løsningen på mange digitale utfordringer er ikke statlige gigantprosjekter. Satsing på små og mellomstore prosjekter kan gi større gevinster, sier Sanner.

- Nå kommer vi raskere i gang med nye prosjekter som forenkler staten og gir et bedre tjenester til brukerne

På forslag fra regjeringen, økte Stortinget fredag finansieringsrammen for ordningen fra 75 til 105 millioner kroner i 2016. Difi har nå plukket ut fire nye prosjekter som får støtte.

Prosjekt Virksomhet Støtte           Egenandel Samfunnsøkonomisk lønnsomhet (NNV)

Felles datakatalog

Brønnøysundregistrene

9   490 000

9   490 000

688   028 685

"Min side" for fiskerinæringen

Fiskeridirektoratet

9   537 903

9   537 903

214   282 017

"Mineraler for alle"

Direktoratet for mineralforvaltning og   Bergmesteren for Svalbard

9   000 000

9   771 856

174   630 935

Modernisering av IKT-verktøy

Justervesenet

3   375 000

4   006 000

30   718 466

   

31 402 903

32 805 759

1 107 660 103

 

Les mer om prosjektene på Difis nettsider:

Prosjektene anmodes å bruke det nyopprettede Digitaliseringsrådet  for kvalitetssikring og prosjektveiledning.