Utenriksministeren i Kirkenes

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt deltar på åpningen av Kirkeneskonferansen i dag.

– Jeg er glad for å være i Kirkenes og delta på den viktige møteplassen som Kirkeneskonferansen er.  I den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, er jeg spesielt opptatt av å få diskutert dette med folk i Kirkenes, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksministeren har først et møte i regi av Barentssekretariatet der hun møter en rekke lokale aktører. Deretter deltar hun med tale på åpningen av Kirkeneskonferansen

– Jeg har et klart norsk budskap til Russland der vi fordømmer deres handlinger i Ukraina. Samtidig må vi ivareta norske interesser, også våre sikkerhetspolitiske interesser, gjennom samarbeid over grensen. Det gjelder på områder som fiskeriforvaltning, søk og redning og mange andre områder, sier Huitfeldt.

Konferansen holdes 23. og 24. februar. Sentralt for årets konferanse er det geopolitiske Barents med verdien av åpne grenser. 

Det grønne skiftet er viet stor plass i programmet, med fremtidens energiløsninger og grønn industriutvikling knyttet til dette. I tillegg åpnes kulturfestivalen Barents Spektakel.