Krigsflygere og bakkemannskaper hedres med minnesmerke i Belgia

Et nytt minnesmerke til ære for en norsk Spitfire luftving som deltok i kampene på kontinentet under slutten av den andre verdenskrig ble avduket i Grimbergen 4. november. Statssekretær Øystein Bø er til stede under markeringen.

– Det er en viktig del av den norske og allierte krigsinnsatsen under andre verdenskrig som hedres i dag, sier statssekretær Øystein Bø. -Med dette minnesmerket tar vi med oss videre minnet om de norske flygerne som var villige til å ofre livet for vår frihet, sier statssekretæren.

 Bø holder innlegg på vegne av regjeringen. Norske familiemedlemmer etter fire falne flygere skal avduke minnesmerket.

132 (Norwegian) Wing var den største norske militære enhet under norsk kommando under andre verdenskrig. Vingen opererte i Frankrike, Nederland og Belgia fra august 1944 til april 1945. Det lengste oppholdet på 2,5 måneder var i Grimbergen utenfor Brussel. I vingen var flertallet av personellet norsk, og resten hovedsakelig britisk.

Av de norske jagerflygere fra vingen var det 26 som falt og 11 havnet i fangenskap eller gikk i dekning. I tillegg var det tap blant de britiske og nederlandske og andre nasjoner i vingen.

Initiativtakerne bak minnesmerket og markeringen er den norske veteranforeningen Scramble og belgiske Hangar Flying.

I forbindelse med seremonien blir det organisert overflyvning med Spitfire og formasjon fra det belgiske luftforsvarets Red Devils.

For informasjon fra Belgia:

EU delegasjonen:

Kommunikasjonsrådgiver Simon K. Jóhannsson

Mobile: +32 (0)483 46 28 54

Forsvarsdepartementet:

Seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke

mobil 90028061

 

 

Til toppen