Nato: Medlemskapsinvitasjon til Montenegro

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Natos utenriksministre har i dag besluttet å invitere Montenegro til medlemskapssamtaler med alliansen. Montenegro ligger med det an til å bli det 29. medlemslandet i alliansen.

Montenegro søkte Nato-medlemskap i 2008 og ble innvilget kandidatlandstatus i 2010. Landet har i flere år vist god fremdrift i sine reformer og ble under toppmøtet i Wales lovet en ny vurdering av sitt kandidatur innen utløpet av 2015. Vurderingen har i dag munnet ut i en invitasjon til medlemsskapssamtaler.

- Jeg vil gratulere Montenegro med invitasjonen. Norge har i mange år bistått landene på Balkan med støtte til reformer innen forsvars- og sikkerhetssektoren. Det er hyggelig at Montenegro har kommet til et punkt hvor Nato-medlemskap er innen rekkevidde, sier utenriksminister Børge Brende.

Medlemsskapssamtaler representerer det siste steget før et kandidatland tas opp som medlem av Nato Opptak skjer etter ratifisering i medlemslandene, og finner som regel sted 12-18 måneder etter oppstarten av medlemskapssamtalene. Siden starten i 1949 har Nato vokst fra 12 til 28 medlemsland.

- Montenegros ferd mot medlemskap er en viktig påminnelse om den store betydningen euro-atlantisk integrasjon har hatt for fred, velstand og demokratisk utvikling i vår region. Montenegros medlemskap vil øke sikkerheten i Vest-Balkan. Som for tidligere kandidatland, forventer vi også av Montenegro at det fortsetter reformarbeidet med full kraft som fremtidig medlem av alliansen, sier Brende.