Møte i OEDs kontaktutvalg for EU/EØS-saker

Olje- og energidepartementet arrangerer 12. desember et møte med departementets kontaktutvalg for EU/EØS-saker. Forslagene i Kommisjonens vinterpakke og brexit vil være hovedtema på møtet.

Kontaktutvalget består av representanter for energibransjen og interesseorganisasjoner. Andre som ønsker å delta, bes om å melde sin interesse på epost til ras@oed.dep.no innen tirsdag 6. desember.

Til toppen