Viktig dialog med EU om klima og rettsstat

Klimapolitikk og rettsstatsutfordringer var samtaletema da statsminister Erna Solberg møtte EUs fungerende kommisjonspresident Frans Timmermans i Oslo mandag 25. november.

Timmermans har de siste fem årene vært visepresident i Europakommisjonen med særlig ansvar for å hegne om og fremme respekt for demokrati og rettsstat. Han fortsetter som visepresident i den påtroppende kommisjonen, nå med ansvar for klimapolitikken.

– Vi har hatt en svært godt dialog med Frans Timmermans de siste fem årene om rettsstatsutfordringene i Europa. Også i dag var dette et sentralt tema for vår samtale. Norge og EU er helt på linje i dette spørsmålet. Vi kan ikke akseptere at grunnleggende prinsipper for demokrati og rettsstat undergraves i Europa, sier statsminister Erna Solberg.

Norge samarbeider også nært med EU i klimapolitikken, blant annet gjennom felles gjennomføring av klimamålene. Statsministeren roser EUs lederrolle i kampen mot klimaendringene, og mener Norge og EU sammen bør øke ambisjonene ytterligere.

– Jeg er glad for at Timmermans fortsetter i den nye kommisjonen med ansvar for å utvikle en «European Green Deal», sier statsministeren. I møtet vårt i dag oppfordret jeg ham om å arbeide for at EU skjerper sine klimamål for 2030 til en utslippsreduksjon på 55 prosent, og lovet at Norge i så fall vil gjøre det samme.