Møte med frivilligheten om helseberedskap

Helse- og omsorgsdepartementet skal høsten 2023 legge frem Norges første stortingsmelding om helseberedskap. Torsdag 20. april avholdt departementet et innspillsmøte med frivillige organisasjoner.

–De frivillige er en sentral del av den samlede helseberedskapen, og det er viktig at vi også tar med erfaringer fra frivillige organisasjoner. Et eksempel er koronapandemien. Den viste at Norge har en god helseberedskap og en dedikert frivillig sektor. Likevel har vi mange læringspunkter som vi ønsker å ta tak i for å styrke den fremtidige beredskapen og vår felles helsetjeneste. Arbeidet med meldingen er en viktig del av dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Evalueringer etter de siste års kriser viser at frivillighetens bidrag er viktig. Meldingen skal gi overordnede føringer for den fremtidige helseberedskapen slik at vi er godt rustet til å møte ulike helsetrusler.

Møte ble ledet av statssekretær Ellen Rønning-Arnesen.