Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Møte med Reindriftsstyret

Landbruks- og matministeren har avholdt sitt årlige møte med Reindriftsstyret. Hensikten med disse møtene er informasjonsutveksling, samt å få en felles forståelse av problemer og utfordringer i næringen.

– Jeg fikk en nyttig oppdatering på Reindriftstyrets arbeid, og ser fram til videre samarbeid, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud i møte med Reindriftsstyret.
Bak fra venstre: Veterinær/gårdbruker Gaute Elvesæter Helland, reindriftsutøver Brita Ragnhild Sofia Sparrok Larsen, reindriftsutøver Alf Johansen. Foran fra venstre: Fylkesmann Lodve Solholm, Landbruks- og matminister Bård Hoksrud Foto: Landbruks- og matdepartementet

Aktuelle saker

Under møtet tok Reindriftsstyret opp følgende saker som de er særlig opptatt av:

 • Oppfølging av ulovlige gjerder i reindriften,
 • Retten til jakt og fiske,
 • Regelverket rundt avkortning av tilskudd til siddaandeler og tamreinlag,
 • Eiendomsskatt på gjeterhytter,
 • Norsk svensk reinbeitekonvensjon,
 • Bruk av jordskifte på reindrift
 • Status i oppfølgingen av den siste reindriftsmeldingen.

Om Reindriftstyret

Reindriftsstyret er faglig rådgiver for reindriftsmyndighetene, reinforskningen og rettledningstjenesten, og skal behandle de saker som følger av reindriftsloven. I henhold til reindriftsloven § 71 skal det oppnevnes et Reindriftsstyre på syv medlemmer med personlige varamedlemmer der fire av medlemmene med varamedlemmer oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet og tre medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av Sametinget. Med bakgrunn i at Sametinget ikke har ønsket å oppnevne nye representanter til Reindriftsstyret består dagens styre av fire representanter med varamedlemmer oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Disse er:

 • Fylkesmann Lodve Solholm, Ålesund.  Leder av Reindriftsstyret.
  Vara:  tingrettsdommer Siri Vigmostad, Skien
 • Reindriftsutøver Alf Johansen, Porsanger
  Vara: reineier Leif Ande Somby, Karasjok
 • Gårdbruker/ordfører Hege Nordheim-Viken, Høylandet
  Vara:  selvstendig næringsdrivende Brita Ragnhild Sofia Sparrok Larsen, Hattfjelldal
 • Veterinær/gårdbruker Gaute Elvesæter Helland, Lom.
  Vara: veterinær Leif Homme, Lomen. 
Til toppen