Vis hele kalenderen

24.10.2017

  • Møte med medlemmer i Stortingets næringskomité

    Per Sandberg| Nærings- og fiskeridepartementet

    Fiskeriministeren har møte med de fiskeripolitiske talspersonene i næringskomiteen.