Presseinvitasjon

Møte om arbeidslivskriminalitet i Det sentrale samarbeidsforum

Finansministeren, justisministeren og arbeids- og sosialministeren skal ha et møte med sentrale etater om status i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.

Til stede er statsrådene, Skatteetaten, Politiet, Riksadvokaten, Økokrim, Arbeidstilsynet, Nav og Tolletaten.

Tidspunkt: 25.09.2020 kl. 12:15–13:15
Adresse: Fridtjof Nansens vei 14
Sted: Politidirektoratet

Statsrådene er tilgjengelige for pressen fra 13.15 – 13.30.
Oppmøte for pressen: kl. 13.00.

Påmelding til havard.kleppa@asd.dep.no innen 24. september klokken 09.00. Grunnet koronasituasjonen er antall plasser meget begrenset, og påmelding obligatorisk.