Møte om korrupsjon og samfunnsansvar

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Næringsminister Monica Mæland inviterer styrelederne i 30 selskaper til et møte om korrupsjon.

- Det har den siste tiden kommet frem flere saker om korrupsjon og etiske problemstillinger i bredere forstand. Som eier stiller vi tydelige forventninger til selskapenes arbeid med samfunnsansvar. Jeg ønsker en status på hvordan selskapene jobber for å forebygge korrupsjon, og har derfor invitert styrelederne i selskapene under mitt departement til et møte, sier næringsminister Monica Mæland.

Les invitasjonen her.

Temaet for møtet er følgende:

  • Selskapenes anti-korrupsjonsarbeid – styrets roller og ansvar.
  • Håndtering av krevende etiske problemstillinger.
  • Håndtering av saker knyttet til hendelser langt tilbake i tid.
  • Eierdialogen.

Møtet finner sted 14. juni. Invitasjonen gjelder styrelederne i selskapene som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet.