Vis hele kalenderen

05.09.2016

  • Møter fylkeskommuner fra Nord-Norge

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter representanter for Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Tema: regionreformen.