Vis hele kalenderen

05.02.2014

  • Møter leder i romanifolket-/taterutvalget

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter Knut Vollebæk, leder i romanifolket-/taterutvalget.