Møtte Dyrevernalliansen

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal har hatt møte med Dyrevernalliansen om flere tema innen dyrevelferd.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet har i dag hatt møte med representanter for Dyrevernalliansen og fått orientering om organisasjonens arbeid for dyrevelferd. 

Tema på møtet var blant annet pelsdyrhold, dyreforsøk, burhøns og svineproduksjon og mobile slakterier. Dyrevernalliansen la også fram synspunkter på Mattilsynets arbeid på dyrevelferdsområdet.

-Jeg ser et økende engasjement blant folk i hele landet på dyrevelferdsområdet, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal. – Dyrevernalliansen gjør et grundig arbeid, og det er nyttig å få gode faktabaserte innspill. Landbruks- og matdepartementet tar innspillene med i det videre arbeidet, sier Blåfjelldal. 

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i møte med informasjonsrådgiver Karen Frivik og juridisk rådgiver/informasjonsansvarlig Live Kleveland i Dyrevernalliansen.
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i møte med informasjonsrådgiver Karen Frivik og juridisk rådgiver/informasjonsansvarlig Live Kleveland i Dyrevernalliansen. (Foto: LMD) Klikk på bildet for sort format.
Til toppen