Møtte lederen av FNs klimapanel

Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte i dag lederen av FNs klimapanel, Hoesung Lee. Klimapanelets ledelse og 84 forskere er i Oslo for å starte arbeidet med en spesialrapport om klima og landarealer.

Erna Solberg, Hoesung Lee og Vidar Helgesen
Statsminister Erna Solberg, lederen for FNs klimapanel Hoesung Lee og klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor

– Norge legger stor vekt på klimapanelets rapporter som faglig fundament for klimapolitikken. Det er avgjørende at politiske beslutninger på dette området er basert på vitenskapelig forskning, noe klimapanelets arbeid legger grunnlaget for, sier Solberg.

I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen foreslått å øke den norske støtten til FNs klimapanel med 7 millioner kroner. I budsjettet er det også foreslått økte bevilgninger til Miljødirektoratet, knyttet til rollen som norsk kontaktpunkt for FNs klimapanel.

FNs klimapanel ble opprettet i 1988, og har som formål å gi alle land et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og de potensielle effektene for mennesker miljø og samfunn. 

Til toppen