Mottok FFIs forskningsplan «Utsyn»

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok i dag FFIs forskningsplan «Utsyn». - Vi satser målrettet på forsvarsforskning og har høye ambisjoner for forskning og utvikling, sier forsvarsministeren.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fikk overrakt forskningsplanen til FFI fra administrerende direktør John-Mikal Størdal.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fikk overrakt forskningsplanen til FFI fra administrerende direktør John-Mikal Størdal. Foto: Christian Vinculado Tandberg, FFI

Forskning og utvikling (FoU) er et viktig ledd i utviklingen av militære kapabiliteter og operativ evne. Regjeringen bevilger i overkant av 1 milliard kroner til FoU i forsvarssektoren hvert år. «Utsyn» er utarbeidet i nær kontakt og dialog med Forsvaret og andre oppdragsgivere, og er basert på føringene gitt i forsvarssektorens langtidsplan for 2017-2020. FFI bistår Forsvaret og sektoren på mange ulike områder med analyser, forskning, utvikling og studier. I «Utsyn» presenterer FFI ulike områder der de støtter Forsvaret. Dette gjelder forsvarsplanlegging, overvåking i nordområdene, nye kapabiliteter, autonome og ubemannede systemer, nye trusler og samfunnssikkerhet. Felles for alle områdene er at FFIs bistand skal gi et oppdatert, faglig og objektivt grunnlag for beslutninger om Forsvarets videre utvikling. Videre skal FFIs arbeid bidra til styrket kompetanse og løsninger som møter Forsvarets behov.

-Forsvarssektoren er under kontinuerlig utvikling. FFI bidrar til å sikre forsvarssektoren tilgang på forskningsbasert kunnskap og kompetanse, og til å bygge et effektivt og relevant forsvar. Det er vesentlig at beslutninger treffes på grunnlag av god innsikt og kunnskap. Dette legger FFI til rette for gjennom sin forskning, sier Ine Eriksen Søreide.

Les planen: http://www.ffi.no/no/Publikasjoner/Documents/utsyn_2017-2020.pdf

Til toppen