Mottok utbyggingsplan for funn i sørlige del av Nordsjøen - Oda

Onsdag 30. november mottok olje- og energiminister Tord Lien (FrP) plan for utbygging og drift av oljefunnet Oda.

- At norske leverandører forventes å vinne mer enn 80 prosent av jobben med Oda er gledelig både med tanke på arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Det viser at forbedringsarbeidet i leverandørindustrien nytter. Oda vil gi om lag 5500 årsverk over feltets levetid, hvorav rundt 4400 er knyttet til utbyggingsfasen, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP). 

F.v Turlough O'Riordan, adm.dir Suncor, Dag Omre, adm. dir Centrica, Norge, statsråd Tord Lien, Arne Bjørlo, prosjektleder Centrica, Helge Hammer, sjef for Faroe Petroleum Norge og Henning Eide, prosjektdirektør Oda-prosjektet Centrica.

Oda ligger rundt 13 kilometer øst for Ula-feltet og 250 kilometer fra land. De forventede utvinnbare reservene i Oda er 48 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav mesteparten er olje. Forventede investeringer er om lag 5,4 milliarder kroner. Feltet har planlagt produksjonsstart i 2019.

 - Utbyggingen av Oda er årets femte utbyggingsplan. Samtlige av dem er basert på å koble seg opp mot eksisterende felt og bidra til økt utvinning i disse. Slike utbygginger gir gevinst på flere områder ved at de skaper verdier fra selve funnet, fra feltet de kobles til og ved å bevare infrastruktur som gir muligheter for enda flere satellittutbygginger i fremtiden, fortsetter olje- og energiminister Tord Lien (FrP). 

Oda vil bli bygd ut som en undervannsutbygging knyttet opp mot Ula-plattformen. Oda vil gjenbruke infrastruktur fra Oselvar, noe som gir en kostnadseffektiv utbygging med god lønnsomhet. Gassen som produseres på Oda vil injiseres i Ula-reservoaret, som vil bidra til økt utvinning og forlenget levetid på Ula. Oljen vil bli eksportert via Ekofisk til Teesside-terminalen i Storbritannia.  

 -  Oda er Centrica sin første utbyggingsoppgave som operatør på norsk sokkel. At flere selskaper viser både evne og vilje til å bidra til å skape verdier for fellesskapet er positivt. Jeg ser fram til arbeidet med å behandle utbyggingsplanen, sier Tord Lien.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 405 er Centrica Norge (operatør, 40 pst.), Suncor Energy Norge (30 prosent), Faroe Petroleum Norge (15 prosent) og Tullow Oil Norge (15 prosent). 

Til toppen