Bahrainsk menneskerettighetsforsvarer dømt til ytterligere fem års fengsel

Den bahrainske menneskerettighetsforsvareren og raftoprisvinner Nabeel Rajab ble 21. februar dømt til ytterligere fem års fengsel for sine kritiske ytringer i sosiale medier.

Den nye dommen kommer i tillegg til en dom på to års fengsel som Rajab fikk i januar. Norge har ved en rekke anledninger uttrykt bekymring for situasjonen til Rajab og gjentar oppfordringen til bahrainske myndigheter om å løslate ham raskest mulig og etterleve sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.

For tidligere uttalelser, se her.

Til toppen