Riksantikvaren vurderer vikingtid-nominasjon

På oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet, har Riksantikvaren fått i oppdrag å vurdere grunnlaget for en vikingtid-nominasjon.

- Det er for tidlig å si om skipsgravhaugene i Vestfold havner på verdensarvlisten, men vi tar nå saken et skritt videre. Skipsgravhaugene er svært viktige kulturminner fra vikingtiden, og det blir spennende å følge den videre prosessen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

Lang vei fram

En slik nominasjon kan da komme på Norges tentative liste til UNESCOs  verdensarvliste. Veien frem dit er lang og krever grundige vurderinger.

Borreparken
Borreparken i Horten, Vestfold Foto: Ronny Henriksen, Klima- og miljødepartementet

Den nasjonale tentative listen er natur- og kulturarv som staten  ønsker å nominere i løpet av de neste fem til ti årene. Forslag om oppføring på tentativ liste skjer ved beslutning i regjeringen, basert på en faglig anbefaling fra Riksantikvaren og Miljødirektoratet. Oppføring på tentativ liste forutsetter en vurdering av at objektet har enestående universell verdi – outstanding universal value - i henhold til verdensarvkonvensjonens krav. 

Tidligere nominasjon

Flere land fremmet nominasjonen Viking Age Sites in Northern Europe i 2015. Den ble behandlet og avvist under komitémøtet for verdensarvkonvensjonen i Bonn. Norge bidro med to områder; kvernsteinsbruddene i Hyllestad og skipshaugene i Vestfold. De øvrige områdene i serienominasjonen var representert ved Island, Danmark, Latvia og Tyskland. Dette samarbeidet  er nå skrinlagt. 

Statsråden besøkte Vestfold

Vidar Helgesen var på Vestfoldbesøk torsdag den 18. mai. Han presenterte da bestillingen Riksantikvaren har fått om å vurdere grunnlaget for en egen vikingetid-nominasjon på Norges tentative liste til verdensarvkonvensjonen. I en slik vurdering, av kulturminner fra vikingetid i Norge, er det naturlig å trekke inn nettopp  kvernsteinsbruddene i Hyllestad og skipshaugene i Vestfold.

Til toppen