Nå starter jakten på tidstyver i Kommune-Norge

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Innbyggerne skal få raskere og bedre hjelp, og dyktige medarbeidere i kommunene skal bruke mindre tid på byråkrati og mer tid på innbyggerne. Vi inviterer derfor nå alle kommuneansatte til tidstyvjakt. Kommunene kan spare 1,2 milliarder kroner i året dersom driften effektiviseres med 0,5 prosent hvert år. Mer effektiv drift betyr mer til tjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Mange kommuner jobber systematisk med å fjerne tidstyver for å gjøre tjenestene til innbyggerne bedre. Men mer kan gjøres, og kommuner kan lære av hverandre.

KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) laget en digital verktøykasse for tidstyvjakt i kommunene.

– Tidstyvarbeidet i staten har kommet godt i gang. Nå har vi utviklet verktøy som gjør det lettere for kommunene å jakte på tidstyvene. Jeg er glad for at vi sammen med KS og Difi har fått en verktøykasse som kan inspirere kommuner og fylkeskommuner til forsterke arbeid, sier Sanner.

Han lanserte den digitale verktøykassen for forbedringsarbeid i kommunene sammen med styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

I verktøykassen deles metoder og verktøy, eksempler og erfaringer.

– Mitt mål er at vi både skal fornye offentlig sektor slik at innbyggerne får raskere og bedre hjelp, og at vi skal effektivisere slik at vi bruker mindre tid på byråkrati og mer på viktige tjenester til innbyggerne. Kommune-Norge trenger flere ansatte innen skole, barnehage og omsorg. Vi må derfor få til en god omstilling i offentlig sektor, og bruke mindre tid på byråkrati hvis vi skal trygge velferden, sier Sanner.

Sanner tok initiativet til "Tidstyvjakt i kommunene" etter at han fikk henvendelser fra kommunesektoren om det var mulig å dele erfaringer fra den statlige tidstyvjakten som ble satt i gang i 2014. For å være sikker på at verktøykassen treffer brukernes, nemlig kommunenes, behov, var det viktig å ha KS som samarbeidspartner.

- Vi håper at mange kommuner får nytte av verktøykassen. Dette vil bidra til en effektiv forvaltning for innbyggerne, sier Sanner.

Difi har utviklet verktøykassen i samråd med KS. Innholdet bygger på erfaringene fra det statlige tidstyvarbeidet, men er tilpasset kommunal sektor.

Per i dag inneholder verktøykassen eksempler på erfaringer med forbedringsarbeid fra syv kommuner og to fylkeskommuner som nå ligger på nettsidene til KS på http://www.ks.no/tidstyv