Nå tømmes kontorene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet sender alle ansatte på bedriftsbesøk over hele Norge. Neste uke tømmes kontorene.

- Mange bedrifter har invitert ansatte fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det er vi glade for! God kontakt med næringslivet og konkrete innspill fra de enkelte bedriftene gjør oss bedre rustet til å skape en god næringspolitikk for fremtiden, sier næringsminister Monica Mæland.

150 bedrifter har invitert
Nærmere 150 bedrifter har invitert byråkratene i Nærings- og fiskeridepartementet, og 44 av dem får besøk.

- Vi har mange spennende næringer i Norge. Sjømatnæringen og marin sektor peker seg ut som en av de næringene som har potensial til å bli ett av de solide bena vi skal stå på i fremtiden. For å få til det må vi jobbe sammen. Vi lærer mye hver gang vi møter næringen, og jeg er sikker på at vi også nå vil få nyttige tilbakemeldinger fra bedriftene vi besøker, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Rundt 300 av departementets ansatte skal på bedriftsbesøk. Byråkratene skal besøke alt fra torskehotell til IT forum. Besøkene strekker seg fra Aust-Agder i sør til Finnmark i nord.

Prosjektet "NFD ut i landet" går ut på at hele departementet reiser på bedriftsbesøk landet over i løpet av en uke på høsten. Prosjektet finner sted hvert år, og har som mål å gi de ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet en mulighet til å komme enda tettere innpå norsk næringsliv.


Fylkesvis oversikt over bedriftsbesøkene

Østfold
Frevar, Brynhild Gruppen, Dash Software, Mosseregionen næringsutvikling

Akershus
Huawei, Coca Cola, Arkitektbedriftene

Oslo
Aker Biomarine, Kantega, Indra Navia, SB Seating group, Baker Hansen

Hedmark
Daldata

Oppland
NCE Raufoss, Lillehammer næringsforening

Buskerud
NCE Kongsberg, Kongsberg næringsforening

Aust-Agder
HØST

Rogaland
Aquafarm Equipment, Hydrolice, Hatteland, Westcon, Steinsvik, Olaussens metal, Energigass Norge, Velde industrier, Norges rederiforbund

Hordaland
MSD Animal Health Innovations, Metas, DNV GL, Vest 24 gac, Norges Sildesalgslag

Sogn og Fjordane
NCE Subsea, Energikompetansesenter

Møre og Romsdal
Smølen handelskompani, Eksportkreditt Norge

Sør-Trøndelag
Trondheim næringsforening, Næringsforening Malvik, Akvarena

Nordland
Alcoa Mosjøen, Cermaq, Sjøfossen næringsutvikling, IT forum Bodø, GK Norge, Futurum, Kunnskapsparken Bodø, Bodø Næringsforum, Inkubator Helgeland, Mo industripark, Nordlaks, Lofotenmat, Myre maritim, Øksnes næringsforening

Finnmark
Linken Næringshage

Svalbard
Pole Position