Når virkemiddelapparatet virker

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Forestia kan endelig gå i gang med sitt prosjekt for å resirkulere trevirke etter Innovasjon Norge har vedtatt opptil 80 millioner kroner i tilskuddsfinansiering.

Forestia tilskuddsfinansiering
F.v: Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen; Espen Svenneby, fabrikksjef Forestia; adm dir i Forestia, Terje Sagbakken; næringsminister Jan Christian Vestre; konsernsjef Byggma, Geir Drangeland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

- Jeg er svært glad for at dette spennende prosjektet nå lar seg gjennomføre, grunnet utløsende finansiering fra Innovasjon Norge. Regjeringen prioriterer grønn omstilling, og ønsker å tilrettelegge for at industri og næringsliv i størst mulig grad utvikler og tar i bruk nye grønne løsninger og mer miljøvennlig teknologi, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

- Dette er en viktig, og ikke minst veldig god dag for norsk skogsindustri. Å gjenvinne avfall til å bli en ressurs er praktisk miljøpolitikk på sitt beste, og viser hvordan miljøpolitikken kan brukes til å styrke industrien, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Skog- og trenæringen er et av seks satsingsområder i regjeringens grønne industriløft.

 

Tilrettelegging
- Dette vedtaket vil skape nye arbeidsplasser i distriktene, og er et direkte resultat av en beslutning regjeringen tok da vi la frem tilleggsnummeret til statsbudsjettet i fjor, sier Vedum.

Forestia, som er en av de ledende leverandørene av sponplater i Norden, investerer betydelige summer selv for å få realisert prosjektet som har en totalramme på om lag 290 millioner kroner.

- Regjeringen satser på grønn omstilling og har videreført og styrket tilskudds- og låneordninger for nye grønne løsninger og mer miljøvennlig teknologi. I tilbudet til Forestia inngår tilskudd fra blant annet Miljøteknologi­ordningen og distriktsrettet investeringstilskudd for store miljøvennlige prosjekter under Innovasjon Norge, sier Vestre.

Innovasjon Norge skal bidra til verdiskaping og omstilling i norsk næringsliv. Dette gjelder også støtte til overgangen fra lineær til sirkulær økonomi.

- Dette prosjektet er et glimrende eksempel på suksess når virkemiddelapparatet virker, da tilskuddet utløser egeninvestering hos Forestia i hundremillionersklassen. I tillegg bidrar det ikke minst til å redusere klimagassutslipp, hvor Norge har mål om 55 prosent kutt frem mot 2030, legger Vestre til.

 

Gode nyheter
Innovasjon Norge har vært i dialog med Forestia for å finne en finansieringsløsning for selskapet som planlegger investering i produksjonslinje for sortering og bearbeiding av returtre for materialgjenvinning.

- Dette er noe jeg har jobbet for, og jeg gleder meg derfor stort sammen med Forestia og næringslivet i Innlandet, sier Vedum.

- Dette er gode nyheter for regjeringens mål om å redusere klimagassutslipp og skape nye jobber. Jeg ønsker Forestia lykke til med prosjektet, og ser fram til å følge med på utviklingen på dette området, avslutter Vestre.

 

Fakta om finansieringen

  • Innovasjon Norge har 7. april gjort styrevedtak om finansieringstilsagn til Forestias sirkulærsatsing og investering i Våler kommune i Innlandet. Prosjektet innebærer investering i en produksjonslinje for sortering og bearbeiding av retur-tre for materialgjenvinning. Innovasjon Norge tilbyr opp til 80 mill. kroner i tilskudd til prosjektet, gjennom ulike ordninger
  • Innovasjon Norge har arbeidet for å finne en finansieringsløsning for Forestia, som planlegger investering i produksjonslinje for sortering og bearbeiding av returtre for materialgjenvinning.
  • Forestia har 07.04.22 fått tilbud om tilskuddsfinansiering på opp til 80 mill. kroner, hvorav miljøteknologitilskudd på inntil 15 mill. kroner, distriktsrettet bedriftsutviklingstilskudd på inntil 30 mill. kroner og distriktsrettet investeringstilskudd for store miljøvennlige prosjekter på inntil 35 mill. kroner til delvis finansiering av produksjonslinje for sortering og bearbeiding av retur-tre for materialgjenvinning.

Bakgrunn om selskapet
Forestia AS er et selskap som produserer møbelplater, bygningsplater og konstruksjonsplater, og er en av de ledende leverandørene av sponplater i Norden. Selskapet ble grunnlagt i 1999 og inngår i Byggma.

Kvalitetssikringssystemet er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og miljøstyringssystemer i henhold til NS-EN ISO 14001.Bedriften er sporbarhetssertifisert i henhold PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) og aksepterer ikke råvarer fra kontroversielle kilder i hht. definisjonene i PEFC-standarden.

Fabrikk og administrasjon ligger på Braskereidfoss i Innlandet fylke.

Byggma ASA er leverandør av byggevarer til forhandlere og forbrukere. Byggma ble etablert i 1997 for salg og markedsføring i Norge og ble direkte notert på Oslo Børs. Konsernet har hovedkontor på Vennesla i Vest-Agder.

Datterselskaper: Forestia, Masonite AB, ByggForm AS, Huntonit AS, m.fl.