Næring, språk og kultur hører sammen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch ønsker lykke til med Gïelevåhkoe/Giellavahkku/Samisk språkuke. Hun oppfordrer unge reindriftsutøvere til å fortsette å bruke samisk.

Saemiedigkie/Sámediggi/Sametinget markerer Gïelevåhkoe/Giellavahkku/Samisk språkuke 24.-30. oktober. Målet er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskapen om samisk språk og kultur i hele samfunnet.

– Næring, språk og kultur hører sammen. I mange områder er reindriftsnæringen helt avgjørende for at de samiske språkene skal ivaretas og utvikles. Det er derfor både viktig og naturlig for meg, som minister for næringa, å ønske lykke til med språkuka, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

 Sandra Borch møtte samisk reindriftsungdom i Kautokeino 23. juni.
Sandra Borch møtte samisk reindriftsungdom i Kautokeino 23. juni. Foto: Landbruks- og matdepartementet

De samiske språkene har tusen ord som beskriver rein og reindrift. Dette gir nyanser og informasjon som ikke kan formidles like presist på norsk, samisk er derfor det naturlige arbeidsspråket i næringen. 3000 personer i 135 kommuner fra Innlandet og nordover har direkte tilknytning til samisk reindrift.

Sandra Borch har i sitt første år som statsråd møtt reindriftsutøvere flere steder i landet.

– Jeg har merket meg at svært mange unge reindriftsutøvere bruker samisk til hverdags. Det er svært positivt. I forbindelse med språkuka vil jeg derfor sende en spesiell hilsen til de unge. Min oppfordring til dem er klar: fortsett å stå på for næringa, men også for språket. Vi trenger samisk for å videreutvikle reindriftsnæringa i åra som kommer, sier Sandra Borch.

Program for språkuka

Gïelevåhkoe/Giellavahkku/Samisk språkuke markeres med en lang rekke arrangementer, både i Norge og Sverige: