Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nærings- og fiskeridepartementet mottar pris for god styring

Nærings- og fiskeridepartementet er mottaker av Bedre stat-prisen 2014. Prisen ble delt ut av finansminister Siv Jensen onsdag 22. januar.

Finansminister Siv Jensen overrekker Bedre Statprisen til departementsråd Reier Søberg

Finansminister Siv Jensen overrekker Bedre Statprisen til departementsråd Reier Søberg (Foto: Sandra Clark/NHD)


Nærings- og fiskeridepartementet er mottaker av Bedre stat-prisen 2014. Prisen ble delt ut av finansminister Siv Jensen onsdag 22. januar. Prisen tildeles for departementets arbeid med mål- og resultatstyring av Innovasjon Norge.

- Det er inspirerende og forpliktende å motta en slik pris, sier departementsråd i NFD Reier Søberg som mottok prisen på vegne av departementet

Departementet har utarbeidet et enkelt system for mål- og resultatstyring, sammen med selskapets øvrige eiere og oppdragsgivere. Systemet skal gi mulighet til å styre på mål i stedet for å bedrive detaljstyring, til å kontrollere selskapets resultater, og gi innspill til politikkutvikling og læring. Systemet skal bidra til å ansvarliggjøre selskapet for prioriteringer og ressursbruk.

- Det følger betydelige forpliktelser med å forvalte store offentlige midler. Å stadig forbedre vår evne til god styring er en måte å ivareta dette ansvaret, sier Søberg.

Nærings- og fiskeridepartementet har som største eier og oppdragsgiver ansvar for å koordinere styringen av Innovasjon Norge.  

Departementet ble utropt som vinner av en ekstern jury. Juryen vektlegger at departementet har gjennomført et godt planlagt og inkluderende arbeid i en særlig kompleks prosess med mange interessenter.

Juryen uttaler videre at arbeidet er et godt eksempel på hvordan man kan komme frem til mål som kan gi reell styringsmessig verdi, og viser at det er mulig å endre fokus i styringen fra detaljer og aktiviteter til verdien virksomheten bidrar med i samfunnet.

- Det ble lagt opp til en bred og inkluderende prosess, med vekt på å etablere en felles faglig plattform for oppdragsgivere, eiere og selskapet. Både det faglige grunnlaget for god styring, og vårt mål med Innovasjon Norge ble diskutert, sier underdirektør Nicolai Seip som har ledet arbeidet.

Menneskene bak: Kjerstin Spjøtvoll, Vincent Wego Fleischer, Reier Søberg, Nicolai Seip og Sigbjørn Aaberg.
Menneskene bak: Kjerstin Spjøtvoll, Vincent Wego Fleischer, Reier Søberg, Nicolai Seip og Sigbjørn Aaberg. (Menneskene bak: Kjerstin Spjøtvoll, Vincent Wego Fleischer, Reier Søberg, Nicolai Seip og Sigbjørn Aabø. (Foto: Sandra Clark/NFD).)
Til toppen