Næringsministeren er i Telemark mandag 10. oktober

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Mandag 10. oktober er næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland i Telemark for å besøke bedriftene INOVYN og INEOS Olefins & Polymers.

Tid: Kl. 09.00 - 11.30

Sted: Herrevein 801, Refsnes

- INOVYN og INEOS er viktige industriaktører som skaper lokale arbeidsplasser og eksportverdier for milliarder av kroner. Selskapene har store ambisjoner om å gjøre sine fabrikker på Rafnes til verdens første petrokjemianlegg med netto null CO2-utslipp knyttet til produksjonen, og gjennom dette bidra til at Grenland skal bli verdens første klimapositive industriregion. Jeg har troen på at de vil nå det målet ved å blant annet satse på hydrogenproduksjon, sier næringsminister Jan Christian Vestre og legger til:

- Utslippene må ned, og da er jeg glad for at vi har de store industriaktørene INOVYN og INEOS med på laget.

Hensikten med besøket er å få en orientering om konkrete planer om tiltak for utslippskutt ved INEOS’ og INOVYNs fabrikker på Rafnes. Statsrådene vil møte tillitsvalgte og ledelse, og få en omvisning på anleggene.

- Industrien i Grenland trenger mer fornybar energi. For å lykkes i det grønne skiftet trenger industrien et oppgradert nett for å sikre tilstrekkelig tilgang til energi i tiden framover. Tilgang til energi er selve fundamentet for de investeringsbeslutningene som skal tas i de nærmeste årene. Vi må derfor se på mulighetene for at industrien får denne forutsigbarheten på plass, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Praktisk info

Pressehenvendelser i forbindelse med næringsministerens besøk håndteres av fungerende kommunikasjonssjef Camilla Bredde Pettersen, som kan kontaktes på camilla.pettersen@nfd.dep.no eller 95105064.