Presseinvitasjon:

Næringsministeren legger frem toårsrapport om eksportreformen Hele Norge eksporterer

Næringsministeren inviterer til markering av den nasjonale eksportreformen «Hele Norge eksporterer», som regjeringen lanserte i mars 2022.

Nett-tv Toårsrapport for Hele Norge eksporterer

Se sendingen her

Se sendingen her

Hittil har regjeringen lansert fire eksportsatsninger som skal styrke næringslivets konkurranseevne i utlandet; helsenæring, havvind, maritim sektor, samt vareproduksjon og design. Før sommeren lanseres reiseliv som den femte eksportsatsingen.

Bedrifter og partene i arbeidslivet vil delta i panelsamtaler under markeringen.

Praktisk informasjon:

Tid: Fredag 15. mars kl. 10:30-12:00

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181, Oslo

Program:

10:30-10:50: Innlegg ved næringsministeren

10:50-10:55: Innlegg ved Arvid Moss, leder av Nasjonalt eksportråd

10:55-11:10 Panelsamtale med partene i arbeidslivet

11:10-11:25 Panelsamtale med virkemiddelaktørene og eksportbedrifter

11:30-11:50 Mulighet for intervjuer

12:00 Arrangementsslutt

Påmelding:

Registrer din deltakelse via påmeldingsskjema på våre nettsider: Påmelding: 2-årsdagen til Hele Norge eksporterer - regjeringen.no 

For spørsmål eller ønske om intervju med næringsministeren, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Sofie Dege Dimmen, mobil 93 222 005, e-post sofie.dege.dimmen@nfd.dep.no

Strømming:

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.

Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller

e-post: dss-videoproduksjon@dss.dep.no