Presseinvitasjon:

Næringsministeren til London 8. og 9. juli

Næringsminister Iselin Nybø (V) reiser til London for å undertegne den historiske frihandelsavtalen med Storbritannia.

– Jeg gleder meg til å reise til London for å møte britiske kollegaer og undertegne frihandelsavtalen. Storbritannia er blant våre aller viktigste markeder. Vi har fått på plass en historisk frihandelsavtale som bidrar til at handelen, verdikjedene og konkurransekraften videreføres etter brexit, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Norge har på rekordtid forhandlet frem en frihandelsavtale med Storbritannia. Avtalen er den mest omfattende frihandelsavtalen Norge har inngått, utenom EØS-avtalen. Storbritannia er Norges nest viktigste enkeltmarked, etter EU. Bare i 2020 eksporterte norske bedrifter varer for nesten 135 milliarder kroner til Storbritannia, mens importen var på om lag 42 milliarder kroner.

Avtalen undertegnes sammen med EFTA/EØS-landene Island og Liechtenstein torsdag 8. juli ca. klokken 15.30. Undertegningen finner sted i Old Admiralty Building i Whitehall. Næringsministeren er tilgjengelig for pressen etter dette.

Møter norsk næringsliv

Etter undertegningen vil næringsministeren møte en rekke representanter fra norsk næringsliv for å diskutere mulighetene i avtalen.

­– Med denne avtalen sikrer vi norsk næringsliv minst like god tilgang til det britiske markedet som EU-landene. Nå er det viktig at vi går sammen om hvordan norske bedrifter best kan få ut potensialet for økt eksport til det britiske markedet, og norske bedrifter står særlig sterkt rustet til å gripe mulighetene som byr seg i det grønne skiftet, sier Nybø.

Frihandelsavtalen inneholder en rekke ambisiøse forpliktelser på klima, miljø og arbeidstakerrettigheter. Storbritannia er det største markedet for havvind i Europa, som norske bedrifter kan og vil dra nytte av. Karbonfangst og -lagring, batterier og hydrogen er andre grønne områder hvor Storbritannia vil være viktig i tiden fremover.

Det er lagt opp til pressetreff i forkant av møtet den norske residensen i nr. 10 Palace Green.

Foreløpig program

Torsdag 8. juli

15:30
Næringsminister Iselin Nybø undertegner frihandelsavtalen sammen med sin kollega Ranil Jayawardena fra det britiske handelsdepartementet, Islands utenriksminister Gudlaugur Thór Thórdarson og Liechtensteins utenriksminister Dominique Hasler.

Næringsministeren er tilgjengelig for pressen i etterkant av undertegningen.

Adresse: Old Admiralty Building, London SW1A 2BL

17:30
Pressetreff ved den norske residensen. Det gis anledning til én-til-én-intervjuer og bilder.
Den norske elbilprodusenten Paxster er til stede med demobil. Paxster har eksporter 1500 elbiler siden 2016 og er på vei inn i det britiske markedet med postbiler.

Adresse: 10 Palace Green, London W8 4QA

19:00
Næringsministeren inviterer norsk næringsliv til arbeidsmiddag sammen med ambassadør Wegger Chr. Strømmen. Det norske næringslivet er representert ved DNV GL, Equinor, DNB, Wikborg Rein, Attensi og Aker Horizon.

Fredag 9. juli

Næringsministeren har politiske samtaler med britiske motparter.

Pressekontakt

Presse som ønsker å dekke reisen kan ta direkte kontakt med kommunikasjonsrådgiver Yngve Angvik på 459 56 199 eller Yngve.Angvik@nfd.dep.no.

Med forbehold om endringer i programmet.