Næringsministeren til Trondheim 9. mai

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Teknologi, fornybar energi og gründerskap er tema når næringsminister Jan Christian Vestre kommer til Trondheim mandag 9. mai.

– Er det én ting Norge trenger i årene fremover, så er det flere som evner å tenke utenfor boksen. Det er antakelig i Trondheimsregionen vi finner det sterkeste kompetansemiljøet hvor næringsliv og akademia knytter kontakter og deler og videreutvikler teknologikunnskap, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Under Trondheimsbesøket går turen innom blant andre Renergy Cluster og TrønderEnergi. TrønderEnergi inngikk i mars en avtale med investeringsselskapet HitecVision. Samarbeidet skal legge til rette for vekst innenfor fornybar energi og energiteknologi gjennom en investeringskapasitet på 15-20 milliarder kroner.

I tillegg deltar næringsministeren i panelsamtale om entreprenørskap og nytt næringsliv hos gründerfelleskapet DIGS.

Gjesteforeleser for NTNU-studenter

I forbindelse med besøket i Trondheim skal Vestre også gjesteforelese for studenter ved NTNU om regjeringens næringspolitikk og eierskapspolitikk.

– Jeg gleder meg veldig til å møte engasjerte studenter på NTNU. De vil ha kunnskap og kompetanse som vi er avhengig av i møte med de store oppgavene vi står overfor og avgjørende for at vi skal kunne utvikle nye og bærekraftige løsninger for hydrogen, havvind og CO2-håndtering i årene fremover, sier Vestre.

Program

10.00
Næringsministeren gjesteforeleser for studenter og ansatte ved NTNU. Rektor ved NTNU Anne Borg ønsker velkommen.
Sted: Gruva, NTNUs studentinnovasjonarealer, Gløshaugen

11.45
Møte med ordførere i Trondheimsregionen
Sted: Trondheim rådhus, Munkegata 1

12.45
Besøk til TrønderEnergi
Sted: Klæbuveien 118

13.30
Besøk til Renergy Cluster
Sted: Nyhavna

14:00
Møte med autonomimiljøet i Trondheim med Ocean Autonomy Cluster, Smart Mobility Norway og Autoship SFI.
Sted: Nyhavna

16.00
Næringsministeren deltar på gründerevent hos DIGS
Sted: Krambugata 2, 7011 Trondheim

17.15
Møte med Thamsklyngen om sirkulærøkonomi
Sted: Krambugata 2, 7011 Trondheim

Kontakt

Presse som ønsker å dekke hele eller deler av programmet kan kontakte kommunikasjonsrådgiver Yngve Angvik på e-post Yngve.Angvik@nfd.dep.no eller telefon 459 56 199