Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Trygge unge i en retusjert verden

Barne- og familieministeren på talerstolen på Nasjonal likestillingskonferanse
Foto: BLD

Må sjekkes mot fremføring.

Takk til Carina, Iselin og Trine for tankevekkende og kloke ord.

Som barneminister er min aller viktigste oppgave å jobbe for en trygg oppvekst for alle barn og unge. I den politiske samtale om likestilling blir temaene ofte lederjobber, ufrivillig deltid og likelønn. Det handler ofte om spørsmål som er viktige for voksne mennesker i arbeidslivet. Dette er viktige saker, men jeg er veldig glad for at også barn og unge kommer på dagsorden i likestillingsdebatten.

Vi må jobbe målrettet i felleskap for at jenter og gutter har like muligheter. Vi kan ikke først formidle til små barn at jenters viktigste egenskap er å være søte og pene, og så forvente at de sørger for et likestilt arbeidsliv når de blir eldre.

Vi må være tydelige på at alle barn og unge som vokser opp i Norge skal ha like muligheter, uavhengig av kjønn, funksjonsnivå, etnisk bakgrunn eller seksuell orientering. Alle mennesker er like mye verdt, og skal ha de samme mulighetene til å bidra i samfunnet. Likestilling er viktig på alle arenaer, men er helt avgjørende for at barn og unge kan leve frie liv.

Vi sammenligner oss alle med andre. Som barn og unge, som voksne og som familier. Vi kan alle kjenne igjen følelsen av å sammenligne seg med noen vi synes er flinkere, finere og bedre enn oss selv.

Da jeg vokste opp sammenlignet jeg meg med han som var flinkest på fotballaget, hun som var flinkest i klassen og han som var mest populær hos jentene. Jeg kommer fra en liten plass, og det er ikke noen tvil om at sammenligningsgrunnlaget var litt begrenset.

I dag vokser unge opp i en helt annen virkelighet. De kan sammenligne seg ikke bare med de flinkeste og fineste i gata eller klassen, men får en stri strøm med verdens flinkeste og fineste inn i mobilene sine.
Ikke bare er sammenligningsgrunnlaget noe helt annet enn jeg hadde på Evje, men det viser ikke sannheten. Bildene og videoene viser et glansbilde av virkeligheten – nøye utvalgt, med filter og retusjert. Dagens unge blir bombardert med skjønnhetsidealer det er umulig å leve opp til.

Kan vi gjøre noe for å forhindre eller bøte på dette presset? Eller må vi bare akseptere at slik har verden blitt, og håpe at dagens unge er robuste nok til å tilpasse seg og leve med det? Jeg er overbevist om at vi som samfunn, som foreldre, politikere og myndigheter faktisk kan gjøre noe for å bidra til mindre press og stress for barn og unge.

I møte med teknologisk utvikling er det faktisk viktig å mene noe. Faktisk stå for at det ikke bare er mennesket som skal tilpasse seg teknologien, men også at teknologien skal settes grenser for og tilpasse seg menneskene.

Jeg er glad for at dem som har som jobb å påvirke oss gjennom sosiale medier – bloggere og såkalte influensere – ser behovet for retningslinjer for å bekjempe uheldig kroppspress. Regjeringen tok initiativ til å utvikle slike retningslinjer, og bransjen har reagert veldig positivt. Annonsørforeningen ANFO skal selv presentere retningslinjene i mer detalj senere i programmet. Jeg ser frem til at retningslinjene blir ferdige, og forventer at bransjen følger opp og sørger for at retningslinjene overholdes.

Press – Redd barnas ungdomsorganisasjon har i flere år kjempet for å merke retusjert reklame. Jeg har hatt flere gode møter med Press opp igjennom. Nå blir det endelig virkelighet etter at stortinget vedtok det i høst. Særlig for barn og unge er det viktig å få tydelig frem at reklamen ofte selger oss et retusjert ideal, som ingen av oss kan leve opp til.

Hva er et godt liv? Hva vil det si å lykkes med livet? Når vi snakker om «generasjon prestasjon» og økende opplevelse av press og stress blant unge, er det ikke tvil om at en del av dette presset skapes gjennom økende forventninger om å lykkes på alle områder, om å hevde seg i en konkurranse med andre rundt oss. Vi sammenligner gjerne der vi er dårligst med der andre er best.

Vi må bli bedre på å løfte frem flere veier til lykken, flere former for gode liv og flere former for vellykkethet. Som samfunn trenger vi alle slags mennesker og alle slags livsvalg. Vi trenger de som tar lang utdanning, og de som tar en fagutdanning. De som bruker mange år på å forberede seg til arbeidslivet, og de som tidlig begynner å jobbe. De som har ambisiøse mål og trives med tøff konkurranse, og de som finner livsglede på andre måter.

Her har foreldre, lærere og politikere alle et ansvar. Vi må vise – gjennom ord og handlinger – at flere livsvalg er mulig. At meningen med livet ikke må være mest mulig penger, mest mulig prestisje eller flest mulig likes. Livet er ikke en konkurranse. Mening og mestring kan finnes gjennom å bety noe for andre, gjennom å kjempe for noe du tror på eller å utvikle seg som menneske på andre arenaer.
Et godt samfunn må legge vekt på samarbeid, solidaritet og medmenneskelighet, og ikke utelukkende dyrke frem konkurranse, prestasjoner og perfeksjon.

Denne konferansen viser vei i arbeidet for å trygge dagens unge mot skadelig kroppspress. Vi trenger kunnskap, engasjement og vilje for å motvirke skadelig press mot barn og unge. Lykke til med konferansen, og med et svært viktig arbeid.

Til toppen