Viser 181-200 av 485 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Nett-TV: Kvinnsland-utvalget legger frem utredning om organisering av spesialisthelsetjenesten

  28.11.2016 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Klokken 10 torsdag 1. desember mottar helse- og omsorgsminister Bent Høie Kvinnsland-utvalgets NOU: Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om TIMSS og TIMSS Advanced 2015

  21.11.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Korleis gjer norske elevar det i matematikk og naturfag samanlikna med elevar frå andre land? Tysdag 29. november blir resultata frå dei to internasjonale undersøkingane TIMSS 2015 og TIMSS Advanced 2015 offentleggjorde.

 • Nett-tv

  Nett-tv: Lansering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer

  21.11.2016 Artikkel Barne- og likestillingsdepartementet

  Følg med på lanseringen av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 21. november.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Toppmøte om kvalitet og variasjon i helse- og omsorgstjenesten

  15.11.2016 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie har invitert pasienter og fagfolk til å gi innspill om hvordan helse- og omsorgssektoren kan bli enda bedre. Du kan følge toppmøtet direkte på nett-tv fra klokken 13.

 • Nett-tv

  Statsministeren gratulerer Donald Trump

  09.11.2016 Pressemelding Statsministerens kontor

  - Jeg vil gratulere Donald Trump med valgseieren. USA er vår nærmeste allierte og vårt samarbeid er basert på felles verdier og interesser. Vi ønsker et godt samarbeid med Donald Trump og hans administrasjon når den kommer på plass, sier

 • Nett-tv

  Statsministeren kommenterer valgresultatet i USA

  08.11.2016 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg kommenterer valget i USA kl. 09.30 i Riddervoldsgate 2.

 • Nett-tv

  Inviterte til Kreativ arena

  08.11.2016 Nyhet Kulturdepartementet

  Regjeringen går inn for en målrettet satsing med konkrete tiltak som skal styrke bærekraften i kulturbransjene i hele landet. 15. november 2016 arrangerte Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norsk kulturråd og Innovasjon Norge

 • Nett-tv

  Seminar: Hvordan kan norsk økonomi møte lavere oljepris?

  07.11.2016 Artikkel Finansdepartementet

  Det fjerde seminaret, ble avholdt i september 2016 i Bergen, tok for seg hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris.

 • Nett-tv

  Kraftig skjerping av krava til dyrevelferd i pelsdyrnæringa

  04.11.2016 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa har i dag lagt fram ei melding til Stortinget om pelsdyrnæringa der det vert varsla ei kraftig skjerping av krava til dyrehaldet. Det vert foreslått forbod mot hald av mink i grupper, og nye, strenge dokumentasjonskrav for avl, tilsyn og

 • Nett-tv

  Pressekonferanse: Pelsdyrmeldingen

  03.11.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fredag 4. november kl. 12.00 presenterer landbruks- og matminister Jon Georg Dale Melding til Stortinget om pelsdyrnæringen. Både pressemelding og Melding til Stortinget er tilgjengelig fra kl. 11.45.

 • Nett-tv

  Se overrekkelsen av rapporten om grønn konkurransekraft her:

  26.10.2016 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I dag mottar statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen rapporten fra Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Rapporten inneholder forslag til en nasjonal strategi for hvordan Norge kan redusere klimagassutslippene

 • Nett-tv

  Utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

  26.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen overleverte i dag en utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren til finansminister Siv Jensen (FrP). Utredningen inneholder utkast til lovregler som kan gjennomføre nye EU-regler.

 • Nett-tv

  Utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering

  24.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Onsdag 26. oktober leverer Banklovkommisjonen sin utredning om innskuddsgaranti og kriseløsninger for banker og kredittforetak til finansminister Siv Jensen (Frp).

 • Nett-tv

  Innspelseminar om kommersiell allmennkringkasting

  21.10.2016 Pressemelding Kulturdepartementet

  I løpet av 2016 skal Kulturdepartementet fremje ei stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting.

 • Nett-tv

  Bekreftet støtte til Ukraina

  18.10.2016 Nyhet Statsministerens kontor

  - Ukraina er et land vi ønsker å styrke samarbeidet med. Med sin størrelse, beliggenhet og befolkning har Ukraina forutsetninger for å bli et viktig samarbeidsland i årene fremover både politisk og økonomisk, sier statsminister Erna Solberg.

 • Nett-tv

  Rapport om aksjeandelen i oljefondet

  18.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag Mork-utvalgets rapport om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse med Petro Porosjenko

  18.10.2016 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og Ukrainas president Petro Porosjenko møter pressen i regjeringens representasjonsanlegg etter et møte i statsministerboligen. Pressekonferansen begynner ca. kl. 12.

 • Nett-tv

  Styrker verdiskapinga i skog- og trenæringa

  14.10.2016 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  - Betre tilgong til kapital frå det statlege Investinor, skal fremje ivesteringar i skogindustrien. - Ei eiga ordning for utbetring av flaskehalsar til hinder for effektiv tømmertransport på offentlege vegar. - Bygging av langt fleire skogsbilvegar

 • Nett-tv

  Design og innovasjon - en bedre og mer effektiv offentlig sektor?

  14.10.2016 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mandag 7. november inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Designdrevet Innovasjonsprogram i Norsk design og arkitektursenter (DOGA) til et halvdagsseminar om erfaringer fra tre innovasjonsprosjekter i helsesektoren som har brukt

 • Nett-tv

  Dale legger frem melding om skog- og trenæringen

  14.10.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale legger i dag, fredag 14. oktober, frem melding til Stortinget om skog og trenæringen. Presentasjonen skjer på Hunton fabrikker på Gjøvik. Hele pressekonferansen vil streames på regjeringen.no.