Viser 181-200 av 553 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Kulturpolitikk for en ny tid

  24.04.2017 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet inviterte til oppstartskonferanse for arbeidet med kulturmeldingen 3. mai 2017. Se opptak fra konferansen!

 • Nett-tv

  En nordområdestrategi for et fredelig, skapende og bærekraftig nord

  21.04.2017 Pressemelding Statsministerens kontor, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utenriksdepartementet

  - Veksten i Nord-Norge er høyere enn i resten av landet, og kommer hele Norge til gode. Regjeringen styrker den samlede innsatsen i nord for at Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner, sier statsminister Erna Solberg

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Invitasjon til lansering av regjeringens nordområdestrategi

  11.04.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende, EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer til lansering av regjeringens nordområdestrategi i Bodø 21. april.

 • Nett-tv

  Forsvarets årsrapport 2016

  11.04.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok Forsvarets årsrapport for 2016 av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under fremleggelsen av Forsvarets årsrapport for 2016.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Digital North - nordisk-baltisk ministerkonferanse om digitalisering 25. april

  07.04.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og nordisk samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen er vertskap for Digital North, en nordisk-baltisk ministerkonferanse om digitalisering. De nordisk-baltiske landene er ledende i Europa på

 • Nett-tv

  Lansering: Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

  06.04.2017 Nyhet Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterer til utenriks- og sikkerhetspolitisk diskusjon og lansering av Veivalg-meldingen på Litteraturhuset i Oslo torsdag 20. april.

 • Nett-tv

  Alt om Nasjonal transportplan 2018-2029

  05.04.2017 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte 5. april 2017 ny Nasjonal transportplan. Her kan du lese den nye transportplanen, se presentasjonen i opptak på nett-tv og lese pressemeldinger og fylkesvis oversikt.

 • Nett-tv

  Nett-tv: Presentasjon av Nasjonal transportplan 2018-2029

  04.04.2017 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Onsdag 5. april presenterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ny Nasjonal transportplan. Pressekonferansen kan du se i opptak her.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Statsråd Sanner legg fram tre proposisjonar

  04.04.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Onsdag 5. april skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner leggje fram tre proposisjonar til Stortinget om kommunereforma og regionreforma.

 • Nett-tv

  Utfordringer og muligheter i fremtidens utmark

  03.04.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener det er store muligheter for dem som vil utnytte utmarka til ulike næringsformål. Regelverket skal ytterligere forenkles.

 • Nett-tv

  Perspektivmeldingen 2017: Trygger Norge for fremtiden

  31.03.2017 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  - Norge er godt rustet for å møte fremtiden, og vi må fortsette å ta gode valg. For å lykkes ønsker denne regjeringen å føre en aktiv politikk som tar landet fremover, slik at Norge blir et godt land å bo i også for fremtidige generasjoner, sier

 • Nett-tv

  Nærmere klimamålet

  29.03.2017 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor, Klima- og miljødepartementet

  Oppdaterte utslippsfremskrivinger av klimagasser viser for første gang en nedgang frem mot 2020. Nedgangen anslås å fortsette mot 2030 og det største bidraget forventes å komme fra veitrafikk.

 • Nett-tv

  Bevæpningsutvalgets rapport er levert

  29.03.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) tok i dag imot Bevæpningsutvalgets utredning. Utvalgets har evaluert praksisen med et ubevæpnet politi, og vurdert om den skal endres.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om nye framskrivinger av klimagassutslipp

  28.03.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen har fått gjort nye framskrivinger av klimagassutslippene som presenteres av statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, Trine Skei Grande, Kjell Ingolf Ropstad og Vidar Helgesen.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon/priv. til red.: Pressekonferanse om Perspektivmeldingen 2017

  28.03.2017 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen presenterer Perspektivmeldingen 2017 fredag 31. mars på Kuben videregående skole.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Væpningsutvalet leverer si utgreiing til Justis- og beredskapsdepartementet

  27.03.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalsleiar Anne Kari Lande Hasle leverer utgreiinga til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) onsdag 29. mars.

 • Nett-tv

  Lansering av regjeringas industrimelding

  27.03.2017 Pressemelding Statsministerens kontor, Nærings- og fiskeridepartementet

  Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland presenterer industrimeldinga torsdag 30. mars på Herøya i Telemark.

 • Nett-tv

  Invitasjon til pressekonferanse: Statsråd Solveig Horne legger fram barnevernsreformen

  24.03.2017 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) legger fredag 31. mars fram proposisjonen om barnevernsreformen.

 • Nett-tv

  Statsministeren er gudmor for norsk forskningsfartøy

  24.03.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  I dag ble det nye norske havforskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen døpt med statsminister Erna Solberg som gudmor. Samtidig la regjeringen fram den første norske stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.

 • Nett-tv

  Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen: Forsterket plikt til tidlig innsats

  24.03.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem stortingsmeldingen Lærelyst - Tidlig innsats og kvalitet i skolen. Regjeringen vil gi alle skoler en lovpålagt plikt til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever i 1. til 4. klasse, dersom de