Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Viser 201-220 av 229 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Lansering av nasjonale strategier for digital sikkerhet

  28.01.2019 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til lansering av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse.

 • Nett-tv

  Regnskapsdagen 2018

  01.11.2018 Artikkel Finansdepartementet

  27. nov. 2018, kl. 09.30 →  15.00. Auditoriet Hovedbølet i Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64, Oslo

 • Nett-tv

  Juridiske fagdager 2018

  18.10.2018 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Hovedfokus for årets juridiske fagdager er den nye kommuneloven.

 • Nett-tv

  Høringsmøte om forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)

  23.08.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Høringsmøtet sendes på nett-tv torsdag 23. august kl. 12:00.

 • Nett-tv

  Bærekraftig migrasjon fra fattige til rike land

  14.06.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Heldagskonferanse i Det europeiske migrasjonsnettverket (EMN), 21. juni 2018.

 • Nett-tv

  Grønn skattekommisjon

  04.06.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av Regjeringen Solberg 15. august 2014. Utvalget skulle blant annet vurdere hvordan en ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre skatter og avgifter, kunne oppnå lavere utslipp av

 • Nett-tv

  EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer

  01.06.2018 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Norges delegasjon til EU inviterte til seminar om EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer. EU har flere virkemidler for distrikts- og bygdeutvikling. Flere av disse er

 • Nett-tv

  Innspill til veileder i smart spesialisering

  22.03.2018 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  KMD arrangerte møte der dere kunne gi innspill til utkast til veileder i Smart spesialisering som metode for næringsutvikling. Nå kan du se opptak fra møtet og presentasjonen.

 • Nett-tv

  Regnskapsdagen 2017

  01.11.2017 Artikkel Finansdepartementet

  Program 29.11.2017 9.30 - 10.00: Registrering og kaffe Oppmøte senest 09.45 (husk legitimasjon) 10.00-11.00: Hva skjer på regnskapsområdet i staten DFØs direktør Hilde Singsaas ønsker velkommen Presentasjon av statsregnskapet.no 11.00-11.15: Pause

 • Nett-tv

  Erfaringskonferanse 2017

  20.10.2017 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Erfaringskonferanse om fylkeskommunenes forvaltning av regional- og distriktspolitiske virkemidler.

 • Nett-tv

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017

  10.10.2017 Artikkel Radikalisering

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017 avholdes i Oslo 20. oktober. Årets konferanse vil fokusere på dialog som metode i arbeidet med å forebygge radikalisering.

 • Nett-tv

  Konferanse: Fremtidens inkluderende arbeidsliv - med fokus på arbeidsmiljø

  10.10.2017 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Tirsdag 14. november arrangerte partene i staten halvdagskonferanse om inkluderende arbeidsliv. Opptak fra konferansen er tilgjengelig.

 • Nett-tv

  Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Oslo

  15.09.2017 Artikkel Kultur- og likestillingsdepartementet

  Mediemangfoldsutvalget inviterer til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Møtet i Oslo var 25. januar 2016.

 • Nett-tv

  Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Tromsø

  15.09.2017 Artikkel Kultur- og likestillingsdepartementet

  Mediemangfoldsutvalget inviterer til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Møtet i Tromsø var 3. februar 2016.

 • Nett-tv

  Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Trondheim

  15.09.2017 Artikkel Kultur- og likestillingsdepartementet

  Mediemangfoldsutvalget inviterte til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Innspillsmøtet i Trondheim var 10. mars 2016.

 • Nett-tv

  Frokostseminar om inkluderende arbeidsliv

  06.06.2017 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Torsdag 8. juni 2017 arrangerte partene i staten frokostseminar om inkluderende arbeidsliv.

 • Nett-tv

  Erfaringsseminar: Innovasjon og omstilling i offentlig sektor

  01.06.2017 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Innovasjon og omstilling i offentlig sektor: Mange snakker om det - altfor for få gjør det!

 • Nett-tv

  The use of Technology in Identity Verification

  29.05.2017 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  European Migration Network Norway’s National Conference, Thursday 1 June 2017.

 • Nett-tv

  Fagdag om offentlig støtte

  16.03.2017 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet,  Kommunal- og  moderniseringsdepartementet og KS inviterer til fagdag med tema praktisk tilnærming til statsstøttesaker.

 • Nett-tv

  Nasjonal IA-konferanse 2016

  24.10.2016 Artikkel Inkluderende arbeidsliv (IA)

  Den nasjonale IA-konferansen 2016 gikk av stabelen torsdag 24. november. Tema for årets konferanse var underveisevaluering av IA-avtalen. Se konferansen i opptak her.