Viser 421-440 av 507 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Ekspertgruppens forslag til et bedre NAV

  09.04.2015 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  NAV-kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større frihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov. Det må samtidig bli mindre byråkrati for at flere skal hjelpes fra trygd til arbeid.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om Statens pensjonsfond

  08.04.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen legger fredag 10. april fram stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014. I den anledning inviterer Finansdepartementet til pressekonferanse.

 • Nett-tv

  -Vi bygger morgendagens kunnskapssamfunn

  23.03.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Norge må omstille seg for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Derfor vil regjeringen samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler i alle regioner.

 • Nett-tv

  Overlevering av NOU om tap av statsborgerskap

  23.03.2015 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Professor Benedikte Moltumyr Høgberg overleverer sin utredning om regler for tap av statsborgerskap til statsråd Solveig Horne.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen

  20.03.2015 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte 20. mars 2015 stortingsmeldingen om forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Se sendingen i opptak her:

 • Nett-tv

  Mer makt til kommunene

  20.03.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ønsker å flytte makt og myndighet nærmere innbyggerne. - Vi vil ha bedre velferdstjenester og levende lokalsamfunn, sier statsminister Erna Solberg.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Stortingsmelding "Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner"

  19.03.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson legger frem stortingsmeldingen ”Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner”.

 • Nett-tv

  Regionalnytt nr 2 2015

  19.03.2015 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om kommunereforma, nytt regionalt nivå og bustadetablering i distrikta.

 • Nett-tv

  Nye forslag for å bekjempe mobbing

  17.03.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Djupedal-utvalget har overlevert utredningen om mobbing til kunnskapsministeren. - Jeg forventer og håper at dette vil skape en viktig og helt nødvendig debatt, sier Torbjørn Røe Isaksen. Se overleveringen her.

 • Nett-tv

  Statsråd Sanner på speed-date med Norges it-hoder

  17.03.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Jeg ønsker meg en bred debatt om den nye digitale agendaen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Tirsdag inviterte han til innspillsseminar.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Statsråd Sanner inviterer til speed date om Noregs digitale framtid

  13.03.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner har bede 14 aktørar frå næringslivet og offentleg sektor om å fortelja han kva som buttar på vegen mot det digitale Noreg.

 • Nett-tv

  Konferanse: De konkurransemessige virkningene av NRKs tilbud

  12.03.2015 Artikkel Kulturdepartementet

  I forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om allmennkringkasting inviterte Kulturdepartementet til innspillsmøte om de konkurransemessige virkningene av NRKs tilbud mandag 23. mars 2015.

 • Nett-tv

  Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene

  03.03.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet inviterer i fellesskap til en dagskonferanse om partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontoret.

 • Nett-tv

  Innovasjonsdugnad Visjon 2030 i Trondheim 2. og 3. mars

  02.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Over 100 bidrag har kommet inn til regjeringens nasjonale innovasjonsdugnad for global utdanning og helse. I NTNUs realfagbygg i Trondheim 2. og 3. mars vil de 30 spesielt innovative og relevante presenteres og diskuteres. Utenriksministeren deltar

 • Nett-tv

  Lansering av "FN70: En ny dagsorden"

  24.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementets satsing "FN70: En ny dagsorden" ble lansert av utenriksminister Børge Brende 17. februar. Formålet med satsingen er å se på hva FN har oppnådd gjennom sine 70 år, hvilke globale utfordringer FN står ovenfor i dag og hvordan

 • Nett-tv

  Nett-tv 25. februar: Samferdselsministeren mottar rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem”

  23.02.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Rapporten er en del av det faglige grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med en stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan (NTP).

 • Nett-tv

  Seminar med Regnskapslovutvalget

  20.02.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Regnskapslovutvalget ønsker åpen dialog med interessentene til fremtidens norske regnskapsregulering, og inviterer derfor til åpent seminar.

 • Nett-tv

  Et bedre og nærere politi

  17.02.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - Nærpolitireformen sikrer et operativt, synlig og tilgjengelig politi, som vil være der folk er, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

 • Nett-tv

  TBU: Foreløpig rapport 2015

  17.02.2015 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 - foreløpig rapport

 • Nett-tv

  Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd

  10.02.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Jørn Rattsø overleverte i dag produktivitetskommisjonens rapport NOU 2015: 1 til finansminister Siv Jensen. I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak