Norskledet rotasjonsordning for transportfly i Mali

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fem land signerte i dag en avtale om at de vil inngå i en norskledet rotasjonsordning for transportfly til FN-operasjonen MINUSMA i Mali. - Rotasjonsordningen vil styrke FN-operasjonen i Mali. Operasjonen spiller en nøkkelrolle i innsatsen mot voldelig ekstremisme i en region som i økende grad berører europeisk sikkerhet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

C-130J Hercules "Nanna".
C-130J Hercules "Nanna". Foto: Ann-Kristin Salbuvik, FD

 

20. juni 2016 undertegnet FN-ambassadørene fra Norge, Portugal, Danmark, Sverige og Belgia en intensjonsavtale og overleverte et tilbud om transportfly til FN-operasjonen MINUSMA i Mali. Ordningen varer frem til utgangen av 2018. Transportflyet skal ha base i den norske FN-leiren i Bamako, og Norge vil drifte leiren under hele perioden.

Tilbudet ble overlevert lederen for FNs fredsoperasjoner (DPKO), Herve Ladsous og sjef for FNs avdeling for feltstøtte (DFS), Atul Khare.

Transportfly spiller en kritisk rolle for FN-operasjonen. Flyene frakter både personell og materiell over et stort geografisk område – både tryggere og raskere enn annen transport. Rotasjonsordningen vil kunne sikre at FN har denne viktige kapasiteten helt frem til utgangen av 2018. Det gir forutsigbarhet og god ressursbruk både for FN og bidragsyterne, sier Ine Eriksen Søreide.

Modernisering av FN-operasjoner

Rotasjonsordningen legger opp til at Portugal, overtar for det norske transportflyet i november 2016, deretter vil Danmark, Sverige og Belgia overta.

Rotasjonsordningen er en nyvinning i FN-sammenheng og et bidrag til reform av FN-operasjoner.

- En slik ordning i MINUSMA kan være et eksempel på hvordan små nasjoner kan samarbeide og koordinere sin felles fredsoperative innsats også i andre FN-operasjoner. Dette er en modell for hvordan man kan styrke FNs fredsoperasjoner i fremtiden, sier forsvarsministeren.

FN er svært fornøyde med at et av de viktige bidragene som ble meldt inn under fjorårets Peacekeeping summit har kommet på plass.

- Dette bidraget fra Norge, Belgia, Danmark, Portugal og Sverige sender et viktig signal til støtte for fredsbevaring. Transportflyene har høyt kvalifisert og dedikert personell. Den strategiske kapasiteten vil spille en kritisk rolle i Mali. Vi ser frem til videreføringen av deres deltakelse i  FNs fredsbevaring, også til oppfølgingsmøtet i London senere i år, sier FNs Herve Ladsous.

- Dette partnerskapet er akkurat den typen innovativt samarbeid som vi ba om under Peacekeeping summit. Transportflyene vil spille en avgjørende rolle i Mali. De har både strategisk og taktisk løftekapasitet, og kan operere i all slags vær, dag og natt. De vil gjøre det mulig for oss å støtte bedre opp om  implementeringen av MINUSMAs mandat, og de vil gi raskere, mer effektiv og avsvarlig støtte til vår feltoperasjon, sier Atul Khare.

Norges bidrag i Mali

Det norske bidraget til MINUSMA har siden januar 2016 bestått av et C-130J transportfly som vil utføre operasjoner i Mali frem til utgangen av november 2016, fire stabsoffiserer i MINUSMAs hovedkvarter samt drift av FN-leiren Camp Bifrost.