Newcastle disease påvist i Rogaland

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det er påvist Newcastle disease i en besetning med verpehøns i Klepp kommune i Rogaland. Det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.

Newcastle disease fører som regel til alvorlig sjukdom og død hos smittede fugler, og er svært smittsom mellom fugler. Risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon for fjørfenæringen. Jeg har i dag blitt orientert om status og hvilke tiltak Mattilsynet gjennomfører for å hindre spredning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Når Mattilsynet fatter vedtak om avliving av dyr, er det forskriftsfestede satser som legges til grunn for beregning av den erstatning produsenten skal få utbetalt. Det er akkurat vedtatt at disse satsene skal økes, og forskrift om erstatning etter offentlige pålegg er derfor endret.

- De som må avlive sine dyr på grunn av Newcastle disease, vil få erstatning etter standardiserte satser. Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg ble endret i dag, for å ta inn justerte satser, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.