Norge gir 410 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Verden har sjelden sett så mange store humanitære kriser som i 2014. Ifølge FN vil det være økende behov for humanitær innsats også neste år, sier utenriksminister Børge Brende. Norge øker nå bidraget til FNs nødhjelpsfond for humanitære kriser.

På en giverkonferanse i New York i dag annonserer Norge et bidrag på 380 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond for 2015. I lys av de mange underfinansierte krisene, gir Norge også et ekstra bidrag på 30 millioner kroner til fondet for inneværende år.

FN har nylig lagt fram sin største globale appell noensinne, der de anslår at nesten 78 millioner mennesker vil ha behov for nødhjelp i 2015. Over 50 millioner mennesker er i dag fordrevet fra sine hjem.FNs sentrale nødhjelpsfond (Central Emergency Response Fund) har siden starten i 2006 vært en viktig kanal for raskt å skaffe til veie midler til humanitær innsats. Norge er tredje største bidragsyter til fondet, som i år har utbetalt nærmere 2,7 milliarder kroner.

- I år har en betydelig del av norsk bistand gjennom FNs nødhjelpsfond gått til innsats for å bekjempe ebolakrisen i Vest-Afrika, i tillegg til de store krisene som Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Irak og andre land. En viktig side ved fondet er at det også brukes til underfinansierte hjelpeoperasjoner, som Niger, Jemen og Den demokratiske republikken Kongo, sier Brende.

Til sammen har regjeringen satt av over 3,3 milliarder kroner til humanitær innsats for neste år, en økning på nærmere 430 millioner kroner fra 2014.

- Med mer humanitære midler, kan Norge fortsette å bidra med livsviktig innsats i de største krisene som pågår nå - i Den sentralafrikanske republikk, Irak, Syria og Sør-Sudan. Det er vanskelig å få tilgang til den rammede befolkningen og store behov både for nødhelp og beskyttelse, også for dem som har flyktet til nabolandene. I tillegg vil Norge være i stand til å støtte mennesker i en rekke andre, alvorlige humanitære situasjoner, sier utenriksministeren.