Nord-Europas største spiselige tak

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad fikk denne uken en omvisning på taket av Økern Portal i Oslo. Her fikk hun også smake på noen av vekstene som dyrkes på det som blir Nord-Europas største takpark med spiselige vekster.

Bikuber og parsellhager

Taket har et areal på syv mål med utsikt i alle retninger – mot Holmenkollen, Ekebergåsen, Grefsenkollen og Oslofjorden. Økern Portal vil være åpent for allmenheten med fasiliteter som løpebane, bikuber, petanque-anlegg, paviljong, restauranter, tuftepark og parsellhager. 

– Som dere er godt kjent med er jeg opptatt av det urbane landbruket. Jeg har sett mange gode eksempler på alt det kan bidra med i by- og samfunnsutviklingen. Dette er på mange måter nypløyd mark. Hvert nye prosjekt gir oss ny kunnskap for å foredle dette spennende konseptet, sa Bollestad i sin hilsningstale. 

Økern Portal - taket.
Taket på Økern Portal har et areal på 7 mål, noe som gjør det til Nord-Europas største takpark med spiselige vekster. Alle plantene som settes i jorden er flerårige vekster. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Om lag 3.000 mennesker vil arbeide i næringsbygget på totalt 80.000 kvadratmeter kontorarealer, hotell og opptil ni unike restaurantkonsepter kommer til Økern Portal. På menyen vil man finne frukt, grønnsaker og urter som er dyrket på taket. Det skal redusere både plastforbruk og utslipp i forbindelse med transport av frukt og grønt til spisestedene.

– Vår visjon for Økern Portal er å skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. Takparken er kanskje det fremste eksempelet på dette, sier Åmund Lunde, administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring som eier Økern Portal.

Med sine nær 80.000 kvadratmeter er Økern Portal et av fastlands-Norges største byggeprosjekter. Det skal stå ferdig i slutten av 2020 og blir et sentralt landemerke i nye Økern sentrum og Hovinbyen i Oslo.

Landbruks- og matdepartementet samarbeider nå tett med fem andre departementer for å lage en nasjonal strategi for urbant landbruk.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Klima- og miljødepartementet
  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Kunnskapsdepartementet

Målet med dette arbeidet er å legge til rette for det urbane landbruket i byer og tettsteder. Planen er at strategien legges fram på nyåret.

Økern Portal
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sammen med Andreas Capjon som leder Ureist – et datterselskap av Felleskjøpet, og som leverer takparken. Til høyre Åmund Lunde, administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring som eier Økern Portal. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Hva er urbant landbruk?

Urbant landbruk betegner en rekke ulike aktiviteter knyttet til dyrking og husdyrhold i by og bynære strøk. Det urbane landbruket kan være kommersielt, i form av mer tradisjonelt landbruk og hagebruk, andelslandbruk, takfarmer, kombinert landbasert fiskeoppdrett og grønnsakproduksjon, dyrking i høyden f.eks. i tomme industribygg, eller birøkt. Urbant landbruk kan også være dyrking i parsellhager, skolehager, takhager, felleshager, private hager, pallekarmer og på balkonger.

Økern portal
Økern Portal vil være åpent for allmenheten med fasiliteter som løpebane, bikuber, parsellhager, petanque-anlegg, handlegate, restauranter, cafeer og masse spiselig frukt og grønt. Foto: Landbruks- og matdepartementet