Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Redegjørelse for Nordisk råd

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse på vegne av de nordiske utenriksministrene under Nordisk råds 69. sesjon.

Sjekkes mot framføring

President,

Norden scorer høyt på de fleste internasjonale rankinger – fra hvor konkurransedyktige våre økonomier er, til hvor mennesker er mest lykkelige.

Vi har bygget en samfunnsmodell i Norden som vi kan være stolte av.

Det er en samfunnsmodell med universelle velferdsordninger, hvor kvinner og menn er likestilte, og som kombinerer en markedsøkonomi med en aktiv velferdsstat.

Men vi kan også være stolte av den lange nordiske tradisjonen med å ta stort ansvar internasjonalt.

Få land gir like mye i internasjonal bistand som Norden.

Vi bidrar med soldater til FNs fredsbevarende operasjoner, og med betydelig humanitær nødhjelp.

Gjennom "Norden i verden" har vi under formannskapet i Nordisk Råd arbeidet for å videreutvikle det strategiske utenrikspolitiske partnerskapet.

Norge har i år vært gjesteland i G20. Og vårt nordiske perspektiv representeres nå av Sverige i FNs sikkerhetsråd.

Vi håper Nordens røst fortsettes å høres i Sikkerhetsrådet.

Vi håper på aktiv støtte fra våre nordiske venner til Norges kandidatur for 2021-22, slik vi vil støtte Danmark for 2025-26.

***

Når vi ser oss omkring i verden i dag, blir vi nesten daglig minnet på at det eneste som er konstant, er endring.

Storbritannia skal forlate EU.

Russland har ulovlig annektert Krim og destabiliserer Øst-Ukraina, noe som undergraver den europeiske sikkerhetsarkitekturen.

I Midtøsten er det vedvarende uro.

Vi har terrorangrep og cyberangrep - og vi ser tendenser til isolasjonisme, nasjonalisme og proteksjonisme, både i Europa og Nord-Amerika.

Summen av denne utviklingen truer med å slå sprekker i den liberale verdensorden som er bygget opp de siste 70 årene.

Mens vi lenge nærmest tok for gitt at denne verdensordenen stadig styrkes, spør vi oss nå hvordan den kan best opprettholdes.

***

Samtidig ser vi at sterke motkrefter mobiliserer, ikke minst her i Europa.

I EU er den fransk-tyske motoren i ferd med å bli revitalisert.

Veksten har kommet tilbake i europeisk økonomi, sysselsettingen øker, og vi ser at oppslutningen om EU styrkes i medlemslandene.

Kampen mot Isil har hatt store fremskritt de siste månedene.

Iran-avtalen viser at møysommelig diplomatisk arbeid gir resultater - og det er derfor viktig at vi bevarer avtalen.

For å løse de største globale utfordringene, har vi ikke noe annet alternativ enn nært samarbeid på tvers av landegrensene.

I Antonio Guterres har FN fått en ny dynamisk generalsekretær, som både vil reformere organisasjonen, og samle verdens land for å takle felles utfordringer.

Med bærekraftsmålene har verden staket ut kursen for å utrydde ekstrem fattigdom.

Med Parisavtalen tok verden et langt skritt framover i å jobbe sammen mot klimaendringene.

Og vi skal ikke glemme at selv om nyhetene ofte er preget av alt som går feil vei, så skjer det også store positive endringer i verden.

Andelen mennesker som lever i fattigdom fortsetter å falle.

Stadig flere barn og ungdom får utdanning.

Stadig flere får bedre helse.

***

Det er derfor et blandet utenrikspolitisk landskap som møter oss nordiske land i dag.

Usikkerheten og uforutsigbarheten er høyere enn på mange år.

Og nettopp derfor blir den nordiske dimensjonen ekstra viktig.

For i usikre tider, trenger man sine venner.

Og vi i Norden er ikke bare venner, jeg synes det må være lov å kalle oss brødre og søstre.

***

Jeg ser frem til å jobbe tett med Sveriges utenriksminister i hennes formannskap i 2018.

Sammen skal vi fortsette å styrke det strategiske nordiske samarbeidet i utenrikspolitikken.

Det er viktigere enn noensinne.

Takk.

Til toppen