Norge advarer mot bruk av dødsstraff

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ved starten av 2016 ser vi at det dessverre er nødvendig å fortsette å kjempe for å avskaffe dødsstraff. I nyttårshelgen henrettet Saudi-Arabia 47 personer, etter at minst 157 personer ble henrettet i landet i 2015. Vi ber Saudi-Arabia og andre land som praktiserer dødsstraff om å avstå fra bruk av dødsstraff.

Norge er imot bruk av dødsstraff i alle situasjoner. Retten til liv er den mest grunnleggende av alle menneskerettigheter. Stater bør ikke ta liv. 

Som FNs menneskerettighetskontor gjentatte ganger har understreket: Dødsstraff har ingen påviselig effekt for å begrense voldshandlinger og terrorisme. Terroraksjoner viser at det er et sterkt behov for å bekjempe ekstremistgrupper, men det forandrer ikke vår holdning til dødsstraff. Dødsstraff kan heller aldri forsvares brukt mot politiske meningsmotstandere.